Nieuws

Klapperende brug

30-04-2021

Een man klaagt over de moeizame communicatie met de gemeente over de geluidsoverlast van een brug.

Oog voor medemens

22-04-2021

Een vrouw meldt dat zij via de website van de gemeente geen bezwaar kan indienen tegen een bijstandsbesluit.