Nieuws

Kwijtschelding, toch deurwaarder

01-09-2020

Een man maakt zich zorgen over een uitblijvende reactie op zijn kwijtscheldingsverzoek en wendt zich tot de ombudsman.