Nieuws

Sparen van laag inkomen afgestraft

28-11-2019

Een stel heeft voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen 2019 kwijtschelding aangevraagd. Hun verzoek om kwijtschelding is afgewezen.