Ik heb een klacht

De ombudsman behandelt klachten over de gemeente Groningen, stichting WIJ Groningen, het Noordelijk Belastingkantoor, GGD Groningen, Beschermd Wonen en het ARCG. Het indienen van een klacht kan op meerdere manieren. U kunt een brief of e-mail naar de ombudsman sturen. Bellen is ook mogelijk. Er wordt dan besproken of er voor een onderzoek aanvullende informatie of toch eerst een gesprek (op ons spreekuur) met u nodig is.

Kijk hier voor alle contactgegevens.

Proces klachtbehandeling

Nadat u een klacht heeft ingediend, onderzoekt de ombudsman eerst of zij (direct) bevoegd is om de klacht in onderzoek te nemen. Een klacht moet in elk geval concreet zijn. Daarbij helpt het als u stukken (brieven, mails) heeft die betrekking hebben op uw klacht.

Als de ombudsman bevoegd is en uw klacht in onderzoek neemt, legt zij uw klacht in het kader van hoor en wederhoor op korte termijn voor aan de organisatie waar de klacht over gaat. Deze organisatie krijgt vanaf dat moment 3 à 4 weken de tijd voor een reactie die de ombudsman vervolgens zal bestuderen. Als de reactie voldoende inzicht geeft, rondt zij het onderzoek af.

Hoe lang het totale onderzoek duurt, is mede afhankelijk van de reactie van de betreffende organisatie. Soms kan het snel en is de behandeltermijn een aantal weken. Soms is het veel ingewikkelder of geeft de reactie aanleiding tot nadere vragen. Dan kan de zaak wel een aantal maanden in beslag nemen. U ontvangt in dat geval tussentijds bericht.

Over het resultaat van het onderzoek ontvangt u altijd bericht. Ook de betreffende organisatie wordt over de afronding van het onderzoek op de hoogte gesteld.

Als uw klacht nog niet bekend is bij de organisatie waar u over klaagt, dan kunt u door de ombudsman worden verwezen naar die organisatie. U kunt terugkomen bij de ombudsman als u niet tevreden bent of als u na 6 weken nog geen reactie heeft ontvangen van die instantie.