Privacy

De ombudsman hecht veel waarde aan privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangepast.

Bij de registratie of behandeling van uw klacht verwerkt de ombudsman vaak persoonsgegevens in de zin van de AVG. Volgens artikel 4 (1) van deze wet zijn “persoonsgegevens”: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”.

Voorbeelden zijn naam, locatie, en BSN-nummer. De AVG is geldig in de hele Europese Unie, en omschrijft hoe en voor welke doeleinden persoonsgegevens moeten worden bewaard, geordend en verwerkt. Op deze manier moet de privacy van burgers beter gewaarborgd worden.

Alleen noodzakelijke persoonsgegevens

De ombudsman registreert persoonsgegevens op grond van de uitvoering van zijn wettelijke taak, het behandelen van klachten. De ombudsman vraagt uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de afhandeling van een informatieverzoek of klacht. In het kader van de klachtbehandeling kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld met de gemeentelijke- en andere organisaties die bij de afhandeling van de klacht betrokken zijn. Persoonsgegevens worden in principe niet zonder toestemming van de betrokkene aan andere partijen doorgegeven.

Vernietiging

Rapporten en zaakverslagen van de ombudsman worden geanonimiseerd gepubliceerd: alle persoonsgegevens worden verwijderd. De ombudsman bewaart privacygevoelige informatie niet langer dan strikt noodzakelijk.

Websitebezoek

Informatie over bezoekers van de website van de ombudsman wordt uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen of statistische verwerkingen. Deze informatie zal nooit worden gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek in te dienen bij de ombudsman om:

–          Uw persoonsgegevens in te zien
–          Informatie te verkrijgen over de verwerking van de gegevens
–          De gegevens te laten wijzigen, corrigeren, en aan te vullen
–          De gegevens te laten verwijderen
–          De registratie van gegevens te beperken
–          Bezwaar te maken tegen de registratie van gegevens.

Extra beveiligd e-mailen

Wij kunnen, als u dat wenst, extra beveiligd e-mailen met Zivver. Dat is belangrijk bij berichten die vertrouwelijke gegevens bevatten. U kunt het door ons verstuurde en door Zivver versleutelde bericht openen met behulp van een code die u van ons ontvangt.

Functionaris gegevensbeheer

Een Functionaris voor de Gegevensbescherming (ook wel afgekort met: FG) is iemand die een organisatie deskundig en onafhankelijk begeleidt bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor Bureau ombudsman Groningen is dat mevrouw E. van der Heide van ICTRecht. Voor vragen over privacy kunt u haar e-mailen op e.vanderheide@ictrecht.nl