Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen en Opvang

Deze gemeenschappelijke regeling heeft als doel de taken en bevoegdheden van de gemeenten in de regio vanuit de WMO 2015 op te dragen aan de centrumgemeente (Groningen). Het gaat om taken op het gebied van beschermd wonen, de inloop GGZ en de begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Heeft u een klacht over Beschermd wonen en Opvang? Denkt u dat er een fout is gemaakt, begrijpt u de informatie niet of heeft u het gevoel niet juist behandeld te zijn? En komt u er zelf niet uit met Beschermd wonen en Opvang?

Neem dan contact op met de ombudsman Groningen.