Zorg om kinderopvang

Trefwoorden: indicatie

Een man meldt dat hij een sociaal medische indicatie (verder: SMI) voor kinderopvang heeft, die binnen 2 maanden afloopt. Hij weet echter niet of deze indicatie verlengd wordt en maakt zich daar grote zorgen over, omdat de kosten voor hem dan onbetaalbaar worden. Zijn eigen bijdrage bedraagt nu namelijk 120 euro per maand. Als de SMI niet verlengd wordt, dan lopen de kosten voor de kinderopvang volgens de man op tot 1.500 euro per maand. Een bedrag dat hij niet kan betalen. Sinds ruim 2 jaar zijn zijn inkomsten aanzienlijk gedaald omdat zijn partner na de geboorte van hun dochter ziek is geworden. Zij kan daardoor niet voor de kinderen zorgen. En hij moet zijn eigen bedrijf draaiende houden om voor inkomsten te zorgen. Hierdoor is het gezin aangewezen op kinderopvang.
De gemeente laat aan de ombudsman weten dat uit het huidige medisch attest van de partner niet duidelijk was of deze situatie langer zou gaan duren. Hierdoor moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden. In principe moet er elke 6 maanden een nieuw attest opgemaakt worden. De regeling is normaal zo dat de SMI 1x verlengd mag worden, dus 2 toekenningen van 6 maanden. Daarna moet een arts aangeven of er dringende redenen zijn waarom de toekenning wederom verlengd zou moeten worden.
De gemeente geeft verder aan dat als de man nu een nieuwe aanvraag indient, de medewerker van de gemeente bij de aanvraag voor het attest de vraag zal stellen of de beoordelend arts denkt dat de kinderopvang langer noodzakelijk is. Als dit zo is, zou er bij een volgende aanvraag geen attest opgevraagd hoeven te worden. De man hoeft dan alleen nog maar de overeenkomsten van de kinderopvanginstellingen en zijn inkomen in te leveren. Als de SMI onverhoopt wordt afgewezen dan is het niet zo dat het zomaar stopt. De gemeente houdt dan in ieder geval rekening met opzegtermijnen enz.
De ombudsman constateert dat deze reactie van de gemeente voldoende duidelijkheid geeft over wat er moet gebeuren om voor een mogelijke verlenging in aanmerking te komen. Het is de man nu ook duidelijk. Hij meldt dat hij het aanvraagformulier al in huis heeft. Hiermee rondt de ombudsman haar bemoeienissen af.