Wie geeft duidelijkheid?

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de WMO. Ze is heel blij met haar hulp. De vrouw is echter bezorgd omdat ze enkele weken eerder in de nieuwsbrief van de gemeente las, dat je niet meer zelf kunt kiezen welke zorgaanbieder je krijgt. De gemeente heeft hierover een brief gestuurd aan de mensen die huishoudelijke hulp krijgen. De vrouw heeft deze brief echter niet gekregen. Ze heeft daarom gebeld met de gemeente en met het WIJ-team. De gemeente verwijst haar naar het WIJ-team en het WIJ-team verwijst haar naar de gemeente. Omdat de vrouw op deze manier niet verder komt, gaat ze naar de ombudsman.
De ombudsman vraagt de brief op bij WIJ. Direct na ontvangst stuurt de ombudsman de brief, die afkomstig is van de gemeente, naar de vrouw. Ook vraagt de ombudsman na waarom de vrouw de brief niet heeft ontvangen. Uit de uitleg van de gemeente blijkt dat eerst de mensen voor wie de indicatie afloopt in 2023 of later de brief hebben gekregen. Omdat de indicatie van de vrouw in 2022 afloopt, heeft zij de brief van augustus niet ontvangen. De reden is dat mensen met een aflopende indicatie een uitnodiging voor een keukentafelgesprek krijgen (of al hebben gehad). Zij worden tijdens dit gesprek geïnformeerd en krijgen de brief vervolgens in november.
De gemeente meldt verder dat de aanvraag voor verlenging van de huishoudelijke hulp voor de vrouw inmiddels loopt. Met deze informatie geeft de gemeente via de ombudsman alsnog duidelijkheid aan de vrouw en dat is mooi.