Wat is grensoverschrijdend?

Trefwoorden: contactmaatregel

Een vrouw wil af van de contactmaatregel die de gemeente heeft opgelegd. Ze mist een evaluatie van de maatregel die al een aantal jaren geldt. Begin 2023 wijst de gemeente de vrouw een nieuwe contactpersoon toe. Daarbij meldt de gemeente dat de vrouw een contactmaatregel heeft omdat zij een onevenredige belasting legt op de gemeente. Op haar verzoek twee maanden later om een evaluatie geeft de gemeente aan dat niet te zullen doen en verwijst naar haar eerdere brief.
De ombudsman constateert dat de gemeente in haar brieven niet duidelijk maakt wat de onevenredige belasting is en of het gaat om recente gedragingen. Tijdens het onderzoek van de ombudsman geeft de gemeente aan dat zij de toon en aard van de bejegening van de vrouw grensoverschrijdend vindt. Ook dit is voor de ombudsman te algemeen. Naar oordeel van de ombudsman is voor een inzichtelijke motivering in elk geval nodig dat de gemeente duidelijk aangeeft welke feitelijke gedragingen zich (recent) hebben voorgedaan die (de voortzetting van) de contactregeling voor de gemeente (nog steeds) noodzakelijk maken. Naast dat dit nodig is voor de onderbouwing weet de persoon in kwestie welk specifiek gedrag door de gemeente niet wordt geaccepteerd en kan hij/zij het gedrag daar eventueel op aanpassen. Op dit punt doet de ombudsman een aanbeveling.

De aanbeveling heeft de gemeente overgenomen en ze heeft de vrouw alsnog bericht welke recente concrete gedragingen zij grensoverschrijdend vindt die voortzetting van de contactmaatregel noodzakelijk maken.