Wat hij ook doet: geen reactie

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, informatieverstrekking, klachtbehandeling

Een man beklaagt zich over het uitblijven van een beslissing op zijn bezwaarschrift en ook hoort hij niets op zijn klacht hierover.
Ter toelichting laat de man weten dat de hoorzitting over zijn bezwaarschrift op 8 oktober 2020 was. Vier maanden later stelt de man de gemeente in gebreke, omdat de beslissing op bezwaar uitblijft. Als hij na 3 weken weer niets heeft gehoord, dient de man een klacht in. Omdat ook hierop een reactie uitblijft, wendt de man zich tot de ombudsman. Die gaat op onderzoek uit.
Over de klacht laat de gemeente aan de ombudsman weten dat de ontvangst ervan de volgende dag is bevestigd per e-mail. Vervolgens is een aantal weken later een klachtafhandelingsbrief naar de man gestuurd. De ombudsman ziet dat die de man niet bereikt zal hebben. De gemeente heeft namelijk de brief naar haar eigen adres gestuurd. Dat zal de reden zijn dat de man niets heeft gehoord op zijn klacht, terwijl de gemeente meende de klacht afgehandeld te hebben. De ombudsman stuurt de man daarom een kopie van de klachtafhandelingsbrief van de gemeente, zodat hij alsnog kennis kan nemen van de inhoud ervan.
Over het bezwaarschrift laat de gemeente aan de ombudsman weten dat er intern (bij de gemeente) discussie was over het te nemen besluit op bezwaar. Het advies van de bezwaarcommissie was afwijkend van het standpunt van het college van burgemeester en wethouders. Deze discussie leidde tot vertraging in de afhandeling en daarnaast was er ook verwarring ontstaan wie er verantwoordelijk was voor de verdere afhandeling. De gemeente zegt toe het besluit op bezwaar uiterlijk binnen 2 weken te nemen. Datzelfde geldt voor het besluit over de ingebrekestelling.
De ombudsman kan de gegeven uitleg op zichzelf volgen. Wat zij niet correct vindt, is dat de man tussentijds niet is geïnformeerd over de vertraging.