Wat een stank!

Trefwoorden: overlast

Een vrouw beklaagt zich over geur- en wateroverlast door stinkend afvalwater onder haar woning. Ze vertelt dat ze hierover al een paar maanden contact heeft met de gemeente. Onder andere via meldingen overlast en whatsapp. Ze heeft eerst zelf een onderzoeksbureau ingeschakeld dat heeft geconstateerd dat het probleem niet in haar woning zit maar vanuit het naastgelegen restaurant komt. De vrouw merkt op dat ook de (gemeentelijke) grond tussen haar woning en het restaurant door het afvalwater wordt vervuild. Ondanks deze uitkomst blijft actie van de gemeente eerst uit. Enkele maanden later doet ook de gemeente onderzoek en stelt vast dat het afvalwater inderdaad van het restaurant komt. De vrouw verwacht nu verdere actie van de gemeente, maar dat gebeurt niet en daarom meldt ze zich bij de ombudsman.
Die legt de kwestie met spoed voor aan de gemeente. De gemeente laat al heel snel weten dat er direct na haar eigen onderzoek contact is gezocht met de eigenaar van het restaurant. Vervolgens is in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf gekeken wat de oorzaak was. Dat bleek een kapotte afvoer te zijn in de grond bij het restaurant. De gemeente meldt vervolgens dat de eigenaar van het restaurant de kapotte leiding inpandig heeft omgelegd. De overlast zou verholpen moeten zijn.
De ombudsman legt de gemeentelijke reactie nog dezelfde dag voor aan de vrouw. Die laat weten dat het probleem niet is opgelost. Als de ombudsman dat aan de gemeente meldt, krijgt zij te horen dat de gemeente nog een keer naar het restaurant is gegaan. Daar hebben ze het water een half uur laten stromen. Er ontstond geen lekkage meer. De restauranthouder vertelde toen dat de lekkage pas een week later is gerepareerd dan eerst aan de gemeente gemeld. Dat zal de reden zijn geweest dat de gemeente in de veronderstelling verkeerde dat het probleem was opgelost, terwijl de vrouw dat nog niet merkte. Als de ombudsman opnieuw bij de vrouw navraagt of de overlast is verdwenen, blijkt dat het geval. Wel is er nu een schimmellucht en zit er ook schimmel op de muren in de ondergelopen (kruip)ruimte.
De ombudsman constateert dat mede door de vasthoudendheid van de vrouw, de lekkage na een aantal maanden gelukkig verholpen is. Voor de vraag wie de schade door de schimmel(lucht) moet vergoeden is voor de ombudsman geen rol weggelegd. Er moet in zo’n geval vastgesteld worden welke partij aansprakelijk is voor deze schade en dat is een juridische vraag.