Waarom blijft het zo stil?

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, organisatie

Een man heeft 4 pogingen gedaan om contact te krijgen met de gemeente, maar geen enkele reactie ontvangen. Hij voelt zich niet serieus genomen en meldt zich daarom bij de ombudsman. De eerste contactpoging was een melding via de gemeentelijke website in december 2021. De man wil graag dat een boom voor zijn woning wordt verwijderd en dat in de groenstrook iets verderop een nieuwe boom wordt geplant. Omdat hij niets hoort op zijn melding, stuurt de man daarna 3 brieven aan het gemeentelijke postbusnummer. De brieven zijn van maart, mei en juli 2022.
De ombudsman legt de klacht over uitblijvende reacties voor aan de gemeente. Die meldt dat er na de (eerste) melding een inspectie heeft plaatsgevonden door de wijkpost. Die heeft de melding doorgestuurd naar het team dat over bomen gaat. Door miscommunicatie tussen 2 medewerkers van deze 2 afdelingen is er geen reactie naar de man gegaan. Dat is op zichzelf vervelend, maar kan een keer gebeuren, vindt de ombudsman.
De 3 brieven van de man zijn naar een ander onderdeel van de gemeente gestuurd, omdat die moest oordelen over de kapaanvraag. Een medewerker van die afdeling is ook gaan kijken en heeft gezien dat er sprake was van een gevaarlijke situatie door wortelopdruk. Vervolgens is het verzoek telefonisch doorgegeven aan het team dat over bomen gaat, maar die zeggen van niets te weten. Door deze nieuwe communicatiestoornis heeft de man dus opnieuw geen reactie ontvangen.
De ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat de afdeling die na de eerste brief, ook een tweede en een derde brief over hetzelfde ontving, niet is nagegaan wat er aan de hand was. Waarom de man weer aan de bel trok, terwijl zij al iets met dit verzoek meenden te hebben gedaan. De ombudsman vindt dat de gemeente in deze zaak niet behoorlijk heeft gehandeld.
Tijdens het klachtonderzoek wordt de boom vanwege de veiligheid op de kaplijst geplaatst. Dat betekent dat een vergunning is aangevraagd voor de kap en dat de kap waarschijnlijk in het najaar of de winter zal plaatsvinden.