Voorkoombare ergernissen

Trefwoorden: informatieverstrekking, overlast, toezegging, voortvarendheid

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente opnieuw haar toezeggingen niet nakomt. Het gaat om de toezeggingen die de gemeente in een bewonersbrief in de zomer heeft gedaan. Deze gaan over de voltooiing van een kruising in de wijk, het herstel van de voorlopig gelegde bestrating en de inrichting van versmalde kruisingen. Door werkzaamheden voor de aanleg van een speelplaats is er modder op de weg gekomen die na melding van omwonenden is weggehaald, behalve voor het huis van de man. De ombudsman legt deze nieuwe klachten voor aan de gemeente.

Kruising en bestrating

In de zomerbrief schrijft de gemeente dat de definitieve bestrating gelijktijdig met de asfalteerwerkzaamheden voor de voltooiing van de kruising zal worden uitgevoerd. Daarbij geeft zij aan dat dit niet eerder zal lukken dan in de periode van de herfstvakantie. De man merkt op dat de herfstvakantie voorbij is en er nog niets is gebeurd. De gemeente erkent dit en geeft als reden vertraagde leveringen en een overspannen markt. Daar komt bij dat er een wegafsluiting zal moeten plaatsvinden en dat dit in overleg moet met Groningen Bereikbaar om Groningen bereikbaar te houden. Ook kan asfalt alleen bij droog weer met voldoende hoge temperatuur aangebracht worden. De gemeente geeft aan dat de werkzaamheden in ieder geval niet eerder dan over 5 maanden uitgevoerd zullen worden.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente haar toezeggingen met betrekking tot de voltooiing van de kruising niet is nagekomen. De gemeente legt wel inzichtelijk uit waarom zij deze toezegging nog niet heeft kunnen uitvoeren. De verklaring zoals vertraagde leveringen rechtvaardigt naar het oordeel van de ombudsman de vertraging in de uitvoering. Het rechtvaardigt echter niet dat de bewoners hierover niet tijdig zijn geïnformeerd. Met het toesturen van een bewonersbrief met nadere informatie in december corrigeert de gemeente weliswaar de gebrekkige informatieverstrekking maar daarmee blijft het wel te laat.

Wegversmallingen

Op de plaatsen waar de kruisingen zijn versmald om hardrijders af te remmen worden volgens de zomerbrief aan het einde van de zomer, dus eind september struiken geplant. Eind oktober staan die er nog niet en daarover legt de gemeente uit dat per vergissing een verkeerde periode is genoemd. Dat moet zijn ‘in het najaar’. Omdat de ombudsman op 9 december constateert dat de struiken nog niet zijn geplant, doet zij de aanbeveling om de bewoners op korte termijn te informeren wanneer dit wel gaat gebeuren. Deze informatie mist namelijk ook in de winterbrief.

Modder

Over de modder laat de gemeente weten het vervelend te vinden dat het stukje voor het huis van de man niet is geveegd en dat dit zeker niet met opzet is gebeurd. De ombudsman kan zich voorstellen dat dit wel vervelend is geweest voor de man omdat het komt bij de vele ergernissen over de afgelopen jaren.

De gemeente heeft eerder aangegeven dit project te gaan evalueren. Bewoners tijdig informeren als er zaken ondanks toezeggingen niet door kunnen gaan, kan ergernissen voorkomen. De ombudsman doet de aanbeveling aan de gemeente om de communicatie met omwonenden in de evaluatie mee te nemen en haar op de hoogte te stellen van de uitkomsten daarvan.