Thuiswerken met herrie

Trefwoorden: corona, informatieverstrekking, overlast

Een man ervaart geluids- en trillingsoverlast van de sloop- en bouwwerkzaamheden voor zijn woning. Zeker in deze (corona)tijd waarin de man verplicht is om thuis onderwijs te volgen en thuis te werken, verwacht hij meer aandacht van de gemeente voor zijn problemen en ondersteuning in het verminderen van de overlast. Hij heeft enkele meldingen gedaan bij de gemeente, maar dit heeft onvoldoende effect gehad en dat is de reden dat hij zich meldt bij de ombudsman.
Die krijgt van de gemeente te horen dat de bouwinspecteur na de 1e klacht van de man in de zomer op locatie is geweest. Dit was overigens door vakantie van de medewerker aan wie hij de klacht had gericht, pas 6 weken na de melding. De overlast was toen een stuk minder omdat de sloopwerkzaamheden klaar waren. Wel heeft de man op dat moment een nieuwe klacht over de gebrekkige verlichting bij de toegang naar zijn woning. Die is door de bouwketen vlak voor zijn deur ‘erg onguur’ geworden. Er komt verlichting, die eerst hinderlijk in zijn woning schijnt, maar dat wordt gelukkig snel aangepast. De ombudsman constateert dat de gemeente afdoende heeft gereageerd op deze meldingen.
Enkele maanden later wendt de man zich opnieuw tot de gemeente, omdat de overlast weer flink is toegenomen. De medewerker van de gemeente laat hem weten dat het probleem bij de bouwinspectie is neergelegd. Verder meldt de medewerker dat het probleem van privaatrechtelijke aard is en dat de man de veroorzaker van de overlast erop kan aanspreken en hem kan vragen om compensatie. De gemeente heeft hier in principe geen rol in. De man voelt zich door deze reactie niet geholpen.
Tijdens het onderzoek van de ombudsman geeft de gemeente meer uitleg over wat de toezichthouder heeft gedaan naar aanleiding van deze melding. Hij heeft alleen verzuimd dit terug te koppelen aan de man. Dat vindt de ombudsman jammer omdat daardoor o.a. het ontstane misverstand bleef bestaan dat de man de kwestie privaatrechtelijk moest oplossen. Ook heeft de man de toezichthouder daardoor niet kunnen zeggen dat hij nog steeds geluidsoverlast ervaart. Of dat het groene licht van de beveiligingscamera wel degelijk in zijn woning scheen. De man is inmiddels verhuisd en aangezien de gemeente geen overlastklachten van anderen over deze bouwlocatie heeft ontvangen, is er op dat moment geen aanleiding voor nadere actie van de gemeente.