Stilte door drukte

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, informatieverstrekking, parkeren

Een bestuurslid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) beklaagt zich er over dat hij al 4 maanden geen reactie van de gemeente krijgt op zijn contactverzoeken. Hij heeft 4 maanden eerder een terugbelverzoek ingesproken op de voicemail van een medewerker van de gemeente en toen hij daar geen reactie op kreeg, heeft hij deze medewerker met tussenpozen 3x een herinneringsmail gestuurd. Inhoudelijk betreft het contact de wens om bij het woongebouw 3 (algemene) gehandicaptenparkeerplaatsen te maken (1 bij elk portiek). Om daarmee de mindervalide bewoners met een parkeerontheffing zo dicht mogelijk bij de voordeur te kunnen laten parkeren. Omdat het bestuurslid niets hoort, benadert hij de ombudsman.
Als de ombudsman de kwestie voorlegt aan de gemeente, erkent die dat er niet is gereageerd op het terugbelverzoek en de e-mails. De gemeente geeft als reden dat dit komt door de hoeveelheid werk. De ombudsman constateert dat de gemeente niet snel en slagvaardig heeft gehandeld. Dat kan gebeuren, maar dan is het netjes als de gemeente de betreffende inwoner daarover actief informeert. Bijvoorbeeld door aan te geven dat een reactie (bijvoorbeeld door drukte) langer gaat duren. Dat is in dit geval niet gebeurd, waardoor de gemeente niet behoorlijk heeft gehandeld. Gelukkig is de klacht wel zinvol geweest, want kort nadat de ombudsman de klacht voorlegt aan de gemeente neemt de medewerker alsnog telefonisch contact op met het bestuurslid. Volgens de reactie van de gemeente is dat een goed gesprek geweest.
Inhoudelijk krijgt het bestuur het advies om de betreffende mindervalide bewoners een eigen parkeerplek op kenteken te laten aanvragen. Daarmee heeft het bestuur de gevraagde duidelijkheid.