Sparen wordt ‘afgestraft’

Trefwoorden: kwijtschelding, vermogen

Een man beklaagt zich erover dat hij geen kwijtschelding van de lokale belastingen krijgt. Volgens het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft hij te veel geld op zijn bank- en spaarrekening staan. De man vindt dat er geen rekening mee wordt gehouden dat een deel van het geld zijn maandelijkse inkomen betreft zoals zijn uitkering, huur- en zorgtoeslagen. Daarnaast staat de individuele inkomenstoeslag van 400 euro op zijn rekening. Die krijgt hij van de gemeente omdat hij al jarenlang op een minimumniveau leeft. Het lijkt de man niet correct dat de gemeente dit via de belastingen weer van hem afpakt. Ook heeft de man een bedrag teruggekregen aan energiekosten. De reden is dat hij het voorgaande jaar zeer sober heeft geleefd omdat hij spaart voor een nieuw gebit. Van de sociale dienst moet hij namelijk sparen voor (on)voorziene uitgaven en de man heeft dringend een nieuw gebit nodig. Dat lukt echter niet als het NBK dit bedrag int voor de lokale belastingen. Als de ombudsman om een toelichting vraagt, legt het NBK uit dat de man maximaal € 1.444,86 op zijn rekening(en) had mogen hebben. Dat is zo vastgelegd in de wet en uitvoeringsregels. De man had ruim € 800,- meer op zijn rekening staan.

Voor een inwoner van de gemeente Groningen heeft het ontvangen van een individuele inkomenstoeslag voor de waterschapsbelastingen andere gevolgen dan voor de gemeentelijke belastingen. Als het NBK op de hoogte was geweest van de individuele inkomenstoeslag was het bedrag van € 400,- bij het toegestaan vermogen opgeteld. Maar ook dan was het bedrag op de rekening nog te hoog geweest om voor kwijtschelding van de waterschapsheffing in aanmerking te komen. Dat is anders voor de gemeentelijke belastingen. Als iemand individuele inkomenstoeslag krijgt, wordt er niet meer gekeken naar het vermogen en krijgt men hiervoor automatisch kwijtschelding. Pas met het klachtenonderzoek hoorde het NBK van de individuele inkomenstoeslag. In dat kader heeft de klacht zeker zin gehad. De man krijgt alsnog kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen 2021. En voor het komende jaar (2022) krijgt de man automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.