Sloopafval duurder dan puin

Trefwoorden: verwachting

Een man heeft van de gemeente 2 containers gekregen. Eerst een container van 40 m3 en daarna een container van 10 m3. In beide containers heeft de man puin (dakpannen) gestort. Voor de inhoud van de container van 10 m3 brengt de gemeente € 3,34 per ton in rekening. Voor de container van 40 m3 berekent de gemeente echter kosten voor verwerking van ‘bouw- en sloopafval’. Dat kost € 135,82 per ton. De man meldt de gemeente verschillende keren dat dit niet klopt, maar de nota wordt niet gewijzigd. Daarom gaat hij naar de ombudsman.
Die stelt na onderzoek van de documenten vast dat de man de gemeente niet uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld dat hij – uit kostenbesparende overwegingen – heeft besloten om alleen puin/dakpannen in de container van 40 m3 te storten. Dat de gemeente gelet op de bestelling van de man uitging van bouw- en sloopafval is naar het oordeel van de ombudsman voorstelbaar en daarom niet onbehoorlijk. Dat de gemeente de inhoud later niet heeft gecontroleerd, maar vertrouwde op de bestelling van de man, vindt de ombudsman ook niet onbehoorlijk.
De man stuurt foto’s waaruit volgens hem blijkt dat er alleen dakpannen in de containers zijn gedeponeerd. De ombudsman stelt vast dat de gemeente niet ontkent dat er in beide containers dakpannen zijn gedeponeerd, maar ziet op de foto’s van de container van 40 m3 ook ander materiaal. Hoe het ook zij, hoewel het vervelend is voor de man dat hij meer kosten heeft gemaakt dan hij zelf had verwacht, heeft de ombudsman niet kunnen constateren dat de gemeente onbehoorlijk heeft gehandeld.