Procedures grijpen in elkaar

Trefwoorden: jeugdzorg, klachtbehandeling

Een moeder heeft zich bij WIJ beklaagd over onjuiste informatie in de rapportages over haar 2 zoons. Die rapportages zijn de basis voor een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (verder Raad). Moeder komt bij de ombudsman omdat de Raad binnen enkele dagen gaat beginnen met gesprekken met beide ouders en met de kinderen, terwijl de klacht met haar toestemming nog niet is afgehandeld door WIJ. Moeder heeft over 1 ½ week een gesprek met WIJ over de klacht. Daar komt bij dat de situatie van beide jongens, sinds de rapportages (bijna een jaar geleden), drastisch verbeterd is. Moeders wens is om dit zou te houden. Gesprekken van de Raad met de jongens zouden daar op dit moment afbreuk aan doen.
De ombudsman stelt vast nog niet bevoegd te zijn omdat de klachtafhandeling door WIJ nog niet is afgerond. Wel gaat de ombudsman aan WIJ vragen of die de Raad wil verzoeken hun onderzoek uit te stellen tot na de afhandeling van de klacht door WIJ. De volgende dag laat WIJ weten dat de Raad het onderzoek eerst uitstelt met een week of 4. Moeder geeft aan heel blij te zijn met deze uitkomst, waarmee de ombudsman haar bemoeienissen kan beëindigen.
Een week later meldt moeder zich echter weer omdat de Raad de week erna door wil gaan met het onderzoek. Dat wil zeggen dat het eerder gegeven uitstel wordt ingekort met 2 weken. Eerst vindt echter het gesprek plaats met WIJ over de klacht.
In de weken die volgen zijn er meerdere contacten met moeder over het uitblijven van een reactie op haar klacht. Ze wil op een gegeven moment dat de ombudsman de zaak in onderzoek neemt, maar dan blijkt de klachtafhandeling zich in een eindfase te bevinden. Omdat een onderzoek door de ombudsman niet sneller tot inhoudelijk resultaat zal leiden, wachten de vrouw en de ombudsman de klachtafhandeling door WIJ af. Enkele weken na verzending van de klachtafhandelingsbrief door WIJ laat de vrouw weten zich nog te beraden op een eventueel vervolg. Omdat de ombudsman dan niets meer hoort, sluit ze een paar weken later het dossier.