Openbaar groen bezet

Trefwoorden: handhaven, openbare ruimte

Een man heeft 2 klachten over het gebruik van de openbare ruimte in zijn buurt. Ten eerste hebben enkele bewoners een deel van het park in bezit genomen. Ten tweede is elders een parkeerplek gemaakt in een openbaar stuk groen. De man denkt dat dit in beide gevallen illegaal is gebeurd en doet meerdere verzoeken tot handhaving. De gemeente gaat niet over tot actie en de man stuurt een ingebrekestelling. Nog steeds krijgt hij echter geen besluit over zijn handhavingsverzoeken. Daarom gaat hij naar de ombudsman. De gemeente laat in haar reactie op deze klacht aan de ombudsman weten dat gebleken is dat bij verschillende afdelingen kennis ontbreekt over handhavingsprocedures en wie deze behandelt. De gemeente biedt de man haar excuses aan. Ook geeft zij de fouten toe en neemt maatregelen. Zij gaat aan de slag met het gebrek aan kennis, met de communicatie naar de burger en met verbetering van de informatievoorziening over dit onderwerp op haar website.
De ombudsman constateert dat de gemeente niet binnen de wettelijke behandeltermijn van 8 weken heeft gehandeld. Dat er excuses zijn aangeboden is daarom netjes. Verder oordeelt de ombudsman dat er geen sprake is van een goede organisatie. Zij kan zich vinden in de maatregelen die de gemeente neemt naar aanleiding van deze klacht. Het laat zien dat de gemeente de klacht serieus neemt.
De handhavingsverzoeken zijn door het onderzoek van de ombudsman alsnog bij de juiste afdeling terecht gekomen en in behandeling genomen. Deze keer houdt de gemeente de man wel netjes op de hoogte over de voortgang. Het verzoek van de man om te handhaven bij de parkeerplaats in het groen is afgewezen en goed toegelicht. Er is sprake van een vergunning. De man kan hiertegen een bezwaarschrift indienen. Over het handhavingsverzoek voor het in bezitnemen van een deel van het park, is nog geen formeel besluit genomen. Wel is al duidelijk dat het niet mag en de gemeente hiertegen actie gaat ondernemen. De man is er door de gemeente over geïnformeerd dat dit handhavingsproces enige tijd zal duren. Als laatste heeft de gemeente een besluit genomen over de ingebrekestelling. De door de man geëiste dwangsom is uitbetaald.