Oog voor medemens

Trefwoorden: bezwaar, meldingen, website

Een vrouw meldt de ombudsman dat zij via de website van de gemeente geen bezwaar kan indienen tegen een bijstandsbesluit. Na enkele dagen proberen, heeft zij dit probleem gemeld aan de gemeente. Een week later constateert ze dat het probleem nog niet is opgelost. De vrouw vindt dat dit niet kan, met name voor andere mensen. Zijzelf heeft inmiddels per post een bezwaarschrift ingediend.
Vanwege het belang voor anderen legt de ombudsman de zaak met spoed voor aan de gemeente. Die meldt de volgende dag het probleem direct te hebben opgelost. Er was sprake van een verkeerde link en die is aangepast, zodat de website weer naar behoren werkt. De gemeente meldt verder dat de melding van de vrouw niet goed is beoordeeld door de betreffende medewerker waardoor die nog niet is behandeld. De medewerker is daarop aangesproken zodat een gelijksoortige klacht in de toekomst kan worden voorkomen.
Het is goed dat de vrouw de kwestie zo snel aan de orde heeft gesteld en hiermee oog had voor haar medemens. De gemeente laat nog weten dat het schriftelijke bezwaar van de vrouw inmiddels in behandeling is genomen.