Onderhoud/inspectie niet teruggekoppeld

Trefwoorden: communicatie, openbare ruimte

Een man beklaagt zich over het gebrekkige onderhoud door de gemeente van een fietstraject naar de stad. Hij heeft de gemeente gewezen op verschillende slechte plekken op de route. Een deel daarvan is aangepakt, een ander deel niet. Na meerdere herinneringen ontvangt hij van de gemeente een reactie waarin de gemeente niet ingaat op het specifieke probleem dat de man heeft aangekaart. Uit de reactie maakt de man niet op dat het resterende slechte deel van het fietspad is geïnspecteerd. De man is ook niet benaderd door de gemeente om mee te gaan, mocht zij niet precies weten welke stukken slecht fietspad hij bedoelt. De man schrijft een reactie terug aan de gemeente waarop hij niets meer verneemt. Mede omdat hij – zoals driemaal was toegezegd – een antwoord van de wethouder had verwacht in plaats van een ambtenaar, wendt hij zich tot de ombudsman.
De ombudsman vraagt de gemeente om een reactie. De gemeente laat weten dat zij inderdaad onvoldoende heeft gereageerd en biedt daarvoor excuses aan. Verder meldt de gemeente dat zij naar aanleiding van een eerdere melding van de man in 2021 inspecties en onderhoud heeft gedaan. Helaas is dat toen niet teruggekoppeld. De gemeente betreurt dat zeer. Mede daardoor is bij de man het beeld ontstaan dat de gemeente niets met zijn meldingen doet, niet op locatie is geweest en geen actie onderneemt, hetgeen dus wel het geval is.
De ombudsman constateert dat de gemeente achteraf inziet dat zij beter had moeten communiceren. Dat zij daarvoor welgemeende excuses aanbiedt is netjes.
Uit de reactie van de gemeente leidt de ombudsman af dat het gebruikelijk is dat reacties op e-mails aan de wethouder vanuit de postbus van de wethouder worden verstuurd, ook al zijn ze ambtelijk voorbereid. De gemeente geeft inzicht waarom het in dit geval anders is gegaan. Hoewel de ombudsman de uitleg kan volgen, kan zij zich voorstellen dat het de man verrast heeft dat hij geen reactie van de wethouder ontving.
Uit de inhoudelijke uitleg die de gemeente alsnog geeft, blijkt hoe inspecties en het onderhoud dat daar zo nodig op volgt, plaatsvinden. Meldingen, zoals de man heeft gedaan, vormen een wezenlijk onderdeel van de onderhoudssystematiek. De ombudsman vindt de uitleg helder en hoopt dat die eraan bijdraagt dat de man weer meer vertrouwen krijgt in de gemeente. Van belang is daarbij wel dat de gemeente terugkoppelt aan de melder wat er met de melding is of wordt gedaan.
De gemeente laat tenslotte weten hoe het onderhoud de afgelopen jaren is geweest en wat er nog gepland staat. Ook stelt de gemeente voor om met de man naar de door hem genoemde plekken te gaan kijken.