Ondanks indicatie stopt huishoudelijke hulp

Trefwoorden: huishoudelijke hulp, indicatie, zorgaanbieders

Een vrouw beklaagt zich erover dat ze ineens geen huishoudelijke hulp meer heeft. Er is tegen haar gezegd dat haar indicatie per 1 mei afloopt. Dat klopt echter niet. Die geldt namelijk tot 31 juli. In een besluit staat dat de vrouw een aanvraag zou hebben gedaan voor een wijziging van zorgaanbieder, maar ook dat klopt niet. Verder wijst de vrouw op eerdere gemeentelijke informatie dat ze haar huishoudelijke hulp zou behouden (vaste koppels, klant – huishoudelijke hulp) maar dat gebeurt dus niet. De vrouw weet niet waar ze aan toe is en of ze de komende tijd wel hulp krijgt. De ombudsman stelt een onderzoek in.

Over de indicatie
Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat de versies van de zorgaanbieder en de vrouw over het aflopen van de indicatie en de vaste koppels van elkaar verschillen. WIJ legt uit dat de vaste huishoudelijke hulp niet meer bij de vrouw wilde werken. Daarom was er per 1 mei geen sprake meer van een vast koppel. Daarmee eindigde echter niet de indicatie, maar de werkzaamheden van deze zorgaanbieder. In de wijk van de vrouw is per 1 januari namelijk een andere zorgaanbieder werkzaam en die neemt de werkzaamheden van de ‘oude’ zorgaanbieder over als er geen sprake meer is van een vast koppel.
Duidelijk is dat de vrouw de informatie van de zorgaanbieder niet zo heeft begrepen. Dat blijkt uit de latere telefonische contacten met de vrouw en uit haar bezwaarschrift. Dat het besluit spreekt over een aanvraag van de vrouw, terwijl zij van niets weet, maakte de onduidelijkheid alleen maar groter.
De ombudsman constateert dat de vrouw meer uitleg nodig had en dat die onvoldoende is gegeven. Als WIJ en later de gemeente haar op tijd inzicht hadden gegeven in dit proces, hadden waarschijnlijk de hierop volgende bezwaar- en klachtenprocedures voorkomen kunnen worden. En had de nieuwe zorgaanbieder per 1 mei de huishoudelijke hulp bij haar kunnen verzorgen.

Overgang zorgaanbieder
Verder stelt de ombudsman vast dat de overgang van de oude naar de nieuwe zorgaanbieder niet vlekkeloos is verlopen. Naast dat de vrouw onvoldoende is meegenomen in de reden dat er een nieuwe zorgaanbieder komt, is ook de nieuwe zorgaanbieder hierin niet voldoende meegenomen door de gemeente. Daardoor heeft de vrouw het een poos zonder huishoudelijke hulp moeten stellen.

Over de aanvraag
De gemeente en WIJ laten ook nog weten dat het besluit waarin staat dat de vrouw een wijziging van zorgaanbieder heeft aangevraagd, ongelukkig is geformuleerd. Mede naar aanleiding van deze situatie wordt bekeken of deze standaardzin kan worden aangepast.

Verlengde indicatie
Naar aanleiding van de informatie van de eerste zorgaanbieder dat haar indicatie was afgelopen, heeft de vrouw meermaals om een verlenging gevraagd. De communicatie daarover is op een aantal momenten niet goed verlopen. Uiteindelijk is op 29 juni een verlengingsbesluit genomen. De vrouw heeft tot 31 juli 2026 een indicatie voor huishoudelijke hulp van de nieuwe zorgaanbieder. Hoewel het even geduurd heeft, heeft ze hiermee de gevraagde duidelijkheid.