Machtiging niet in orde

Trefwoorden: hulp, klachtbehandeling, ondersteuning

Een man is niet tevreden met de reactie van Stichting WIJ (hierna WIJ) op de klacht die hij namens iemand anders (de heer X) heeft ingediend. Hij vindt het niet acceptabel dat WIJ alleen ingaat op de machtiging die niet zou kloppen en dat er niet inhoudelijk wordt ingegaan op de hulpvraag van X.
De ombudsman zet alle gevoerde correspondentie hierover op een rij.
Daaruit blijkt dat het WIJ 2 weken na de verleende machtiging duidelijk was dat X deze machtiging niet heeft willen afgeven. Dat het vervolgens nog 4 weken duurt eer de man bericht krijgt dat WIJ om die reden niet inhoudelijk zal reageren op zijn klacht, vindt de ombudsman niet voortvarend.
Los daarvan gaat de machtiging alleen over deze specifieke klachtenprocedure. Voor andere klachten, Wmo-voorzieningen en dossierinzage is de man op grond van deze machtiging sowieso niet bevoegd. WIJ heeft daarom de man en X samen uitgenodigd voor een gesprek, maar daar verschijnt X niet. WIJ kan vanwege een ontbrekende machtiging daarom niet inhoudelijk met de man spreken over benodigde voorzieningen en hulp voor X. Een week later spreekt WIJ met X, maar daar is de man niet bij. In dat gesprek, dat in de taal van X gevoerd wordt, geeft X aan dat hij geen klachten wil en dat hij ook de machtiging niet had getekend als hij had begrepen wat die inhield. Hij spreekt namelijk geen Nederlands.
De ombudsman merkt op dat X de man nog steeds kan machtigen, mits voor WIJ duidelijk is dat X dat ook echt wil. Duidelijk wordt ook dat er inmiddels wordt gewerkt aan voorzieningen en hulp voor X. Er is een advocaat bij de zaak betrokken, waardoor de belangen van X voldoende lijken te worden behartigd. Nu er het een en ander loopt, is de vraag wat het belang nog is bij klachtbehandeling. In meerdere telefoongesprekken brengt de man naar voren dat hij al jaren bezig is om via WIJ zorg te regelen voor X en dat dit hem veel energie en geld heeft gekost. Hij wil deze kosten vergoed hebben. Voor het toekennen van schadevergoeding zal de man zich eerst tot WIJ en bij een (gedeeltelijke) afwijzing vervolgens tot de burgerlijke rechter moeten wenden. Een ombudsman is in deze niet bevoegd.