Langdurige behandeling verzoek om dossiers

Trefwoorden: AVG, dossier(vorming), klachtbehandeling

Een man vraagt al 1,5 jaar om zijn dossiers bij de gemeente. Hij heeft meerdere verzoeken en klachten ingediend. Op verzoek soms nader gespecificeerd. Desondanks ontvangt hij zijn dossiers niet. Dat gebeurt ook niet na tussenkomst van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na een klacht van de man. In een brief van de gemeente aan de AP zegt de gemeente toe alsnog gehoor te geven aan het verzoek van de man. Inmiddels is het een half jaar later en heeft hij nog niets ontvangen. Daarom wendt hij zich tot de ombudsman. Die gaat navraag doen.
De gemeente erkent niet correct te hebben gehandeld en zegt toe dat zij nu volledige inzage zal geven en geen voorwaarden zal stellen. Dat is mooi. Ook zal de gemeente de klacht van de man gegrond verklaren.
De ombudsman oordeelt dat de gemeente onbehoorlijk heeft gehandeld. Op de vraag wanneer de man zijn dossiers alsnog kan verwachten, laat de gemeente weten dat het verzoek in behandeling is en met voorrang zal worden afgehandeld. Omdat het om een bewerkelijke en omvangrijke vraag gaat (alles vanaf 2000) streeft de gemeente ernaar het verzoek binnen 2 maanden af te ronden. De ombudsman laat de man weten dat zij niet kan bewerkstelligen dat de man zijn dossiers per omgaande krijgt. Feit blijft dat het nog bij elkaar gezocht moet worden. De ombudsman doet wel een aanbeveling aan de gemeente. Als de gemeente de 2 maanden onverhoopt niet haalt, om dan alvast de dossiers te verstrekken die op dat moment al wel zijn verzameld. En dat de gemeente daarbij een redelijke termijn noemt waarbinnen zij de rest van de dossiers zal verstrekken. Dit om de man het vertrouwen te geven dat de gemeente serieus met zijn verzoek bezig is en dat hij het ‘gehele’ dossier uiteindelijk ook zal krijgen.