Boom blijft staan

Trefwoorden: bomen/groen, communicatie

Een man ervaart overlast van de wortels van een gemeentelijke boom voor zijn huis, ook vindt hij de boom te groot. De man belt hierover met de gemeente. Die wil de boom niet kappen. De man stelt dat de gemeente niet ingaat op zijn argumenten en vraagt zich af of de gemeente wel serieus naar zijn verzoek heeft gekeken. De ombudsman stelt een onderzoek in.
In haar reactie laat de gemeente weten dat er naar aanleiding van het telefoontje van de man een melding is aangemaakt. In de melding wordt alleen gesproken over wortelproblematiek, vandaar dat alleen daarop is ingegaan in de reactie. Het is niet te achterhalen of er inderdaad ook over andere overlast is gesproken.
Naar aanleiding van de klacht gaat de gemeente alsnog in op de overige argumenten die de man heeft voor het kappen van de boom. De gemeente beoordeelt of de boom gekapt kan worden aan de hand van een zogenaamd ‘Belangenafwegingsformulier kapaanvraag’. En nu ook aan de hand van de door de man aangedragen argumenten. De uitkomst is hierdoor niet gewijzigd; de boom kan niet verwijderd worden.

De ombudsman kan geen rol spelen in de beoordeling zelf. Wel kijkt zij of de gemeente ingaat op alle aangedragen argumenten en of het besluit om niet te kappen voldoende inzichtelijk is gemaakt. Dit heeft de gemeente naar aanleiding van het onderzoek van de ombudsman, netjes gedaan. Hoewel de uitkomst teleurstellend is voor de man, heeft hij nu hopelijk wel duidelijkheid waarom de gemeente de boom niet gaat kappen.