Laadpaal plaatsen duurt lang

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, openbare ruimte

Een man klaagt in november 2022 dat hij al 2 jaar wacht op de plaatsing van een openbare laadpaal en dat hij er steeds zelf achteraan moet om te horen waarom het zo lang duurt. Hij wendt zich tot de ombudsman.
Als de ombudsman bij de gemeente informeert, hoort zij dat de aanvraag nog steeds actief is. De aannemer van Allego plaatst op dat moment 10 laadpalen per week. De laadpaal staat op de lijst om nog in 2022 te worden geplaatst. Als het zover is, zal de man op de hoogte gebracht worden. De ombudsman geeft dat door aan de man. Niet lang daarna ontvangt de man inderdaad een brief dat de plaatsing is gepland in week 50. Het is fijn voor de man dat het nu eindelijk gaat gebeuren, ook al is het nog wel afhankelijk van het (winter)weer.
Over het proces constateert de ombudsman het volgende.

Trage afhandeling

De gemeente erkent dat 2 jaar wachten veel te lang is. Zij is dan ook niet tevreden met de huidige situatie en de samenwerking met Allego. Samen met de ombudsman stelt de gemeente vast dat er van een voortvarende afhandeling geen sprake is.

Informatieverstrekking door Allego

De ombudsman merkte in haar eerdere klachtonderzoek (22.1.016) al op dat de gemeente, ondanks dat zij de plaatsing van laadpalen heeft uitbesteed, uiteindelijk verantwoordelijk is en blijft dat haar burgers (eventueel via een derde) deugdelijk worden geïnformeerd. De gemeente beseft dit ook en heeft bij Allego aangegeven dat aanvragers beter op de hoogte moeten worden gehouden van de status van hun aanvraag. De klacht van de man is reden voor de gemeente om dit opnieuw aan te kaarten bij Allego.

Informatieverstrekking door gemeente

Toen de man van Allego niets hoorde, ging hij naar de gemeente. Daar kreeg hij op verschillende momenten verschillende verklaringen te horen voor de vertraging. Dat de gemeente op haar eigen website informatie geeft over de plaatsing van openbare laadpalen wist de man niet. Dat is hem niet door Allego en de gemeente verteld. De gemeente geeft in een reactie hierop aan dat zij een mate van eigen verantwoordelijkheid verwacht van burgers om de website van de gemeente te raadplegen voor veel gestelde vragen.
Los van het feit dat de man tijdens zijn contacten met de gemeente nooit is gewezen op de website, constateert de ombudsman als zij de website bezoekt dat de informatie die er staat ook niet altijd actueel is. Ook ontbreekt de datum waarop een bericht is geplaatst, zodat de relevantie van het bericht voor bezoekers moeilijk is in te schatten. Dat de gemeente aangeeft dat een burger ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om de website te raadplegen, kan de ombudsman deels volgen. De gemeente moet dan wel zorgen dat haar website actueel is, wat niet het geval was. De ombudsman is echter van oordeel dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van Allego en in het verlengde daarvan de gemeente om de aanvrager op de hoogte te stellen van de vertraging en dat is onvoldoende gebeurd.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen. De gemeente geeft aan dat zij hoopt aankomende zomer in eigen beheer de laadvoorzieningen te kunnen plaatsen. Dan valt ook de communicatie onder haar eigen verantwoordelijkheid. De ombudsman ziet deze ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.