Informatie bij gemeente schiet tekort

Trefwoorden: gehandicaptenparkeerkaart, informatieverstrekking

Een man heeft een parkeerkaart voor gehandicapten aangevraagd bij de gemeente. Omdat hij een inkomen heeft rond bijstandsniveau, komt hij in aanmerking voor kwijtschelding van de betaalde leges. De man heeft te horen gekregen dat hij 3 maanden de tijd heeft voor het doen van een kwijtscheldingsaanvraag. Die termijn is bijna verstreken op het moment dat hij de kaart kan ophalen bij het loket Parkeren. Op zijn vraag hoe hij hiervoor een aanvraag kan doen, krijgt hij echter geen antwoord.
Via de link op de website van de gemeente komt de man op een algemene pagina van de website van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Als hij naar het NBK belt, krijgt hij te horen dat hij bij de gemeente moet zijn. Hij belt daarna met de gemeente (14050). Daar wordt hij na intern beraad met de afdeling Parkeren weer naar het NBK verwezen. De man belt weer met het NBK, maar opnieuw krijgt hij te horen dat hij bij de gemeente moet zijn. Als hij dan weer belt met de gemeente wordt hij doorverbonden met WIJ. De man beklaagt zich er bij de ombudsman over dat hij van het kastje naar de muur is gestuurd. Maar bovenal wil hij gerustgesteld worden dat hij niet te laat is met een aanvraag voor kwijtschelding.
Vanwege de korte tijd die nog resteert van de 3 maandentermijn vraagt de ombudsman met spoed om een reactie van de gemeente. Dezelfde dag laat de gemeente weten dat de man kwijtschelding krijgt voor de door hem betaalde leges. Het bedrag wordt naar zijn bankrekening overgeschreven. Daar is de man blij mee.
In een nadere reactie laat de gemeente weten dat ze de informatie op de websites van de gemeente en van het NBK gaan aanpassen. De gemeente ziet ook zelf in dat de informatie niet volledig was. Dat vindt de ombudsman goed om te horen. Ze zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen. Verder stelt de ombudsman vast dat er onvoldoende kennis was bij de gemeente, zowel bij het Loket Parkeren als bij het Klantcontactcentrum over de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor betaalde leges voor een parkeerkaart voor gehandicapten. Daardoor is de man meerdere keren onjuist verwezen. De ombudsman vindt dit niet behoorlijk.