Herstel werkafspraken politie – gemeente

Trefwoorden: handhaven, meldingen, overlast, procedure

Een vrouw beklaagt zich erover dat de gemeente niet adequaat reageert op haar meldingen van (geluids)overlast door de verbouwing in het naast haar gelegen pand. Ze is er niet op tegen dat er verbouwd wordt, maar vindt dat omwonenden hier niet de dupe van mogen worden. Dat is echter wel het geval. De geluidsoverlast begint al erg vroeg. Ook in het weekend. Zij heeft de bouwvakkers al aangesproken maar dat helpt niet veel. Daarom vraagt zij zich af wat de regels zijn over werktijden en geluidsnormen. En hoe de gemeente dit handhaaft. De gemeente geeft in haar reactie aan de ombudsman aan dat voor deze bouwwerkzaamheden een vergunning is verleend. Verder legt de gemeente uit de regels van het Bouwbesluit bepalen dat bouwwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur. Voor werkzaamheden buiten deze uren moet de aannemer een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Bij meldingen van geluidsoverlast inspecteert de gemeente hierop. Overlastmeldingen buiten kantoortijden worden door de politie opgepakt. Als de bouwer de omgeving niet op de hoogte heeft gesteld dat er een ontheffing is dan mag de omgeving er in principe van uitgaan dat er geen sprake is van een ontheffing.

Op een zondag vinden er bouwwerkzaamheden plaats in het pand naast de vrouw. Er was geen ontheffing en omdat de bouwvakkers op haar verzoek niet wilden stoppen met de werkzaamheden heeft ze, zoals de gemeente heeft aangegeven, contact gezocht met de politie.
De politie komt en maant de bouwvakkers om de muziek zachter te zetten. De bouwwerkzaamheden worden echter niet stilgelegd. De politie geeft aan dat zij dit niet kan doen. Ze kunnen alleen een rapport van de situatie opmaken.
De ombudsman vindt het zorgelijk dat de gemeente 1,5 week later de melding van de politie nog niet heeft gekregen terwijl dat volgens haar eigen woorden wel gebruikelijk is. Zij doet de gemeente de aanbeveling om uit te zoeken hoe het kan dat zij deze melding nog niet heeft. Verder is de ombudsman verbaasd dat de vrouw van de politie te horen heeft gekregen dat zij niets kan doen behalve een rapport opmaken. In eerdere informatie van de gemeente wordt namelijk de verwachting gewekt dat de politie actie kan ondernemen als er in strijd met de regels wordt gehandeld. De ombudsman stelt vast dat de gemeente verwachtingen heeft gewekt die zij niet is nagekomen. Dat was in elk geval niet correct.
Uit de latere reactie van de gemeente op de aanbeveling blijkt dat de vastgelegde afspraken met de politie in dit geval niet zijn nagekomen. Om dat in de toekomst te voorkomen, zegt de gemeente toe om de werkafspraken opnieuw bij de politie onder de aandacht te brengen. Als het onverhoopt toch gebeurt dat er buiten toegestane uren wordt gewerkt, is het van belang dat de gemeente en namens haar de politie hun handhavende rol hierin nemen. De klacht van de vrouw heeft er in elk geval voor gezorgd dat beide instanties zich hier (weer) van bewust zijn.
Ook klaagt de vrouw erover dat ze geen informatie krijgt over haar vraag hoeveel studentenhuizen er nog bij mogen komen, nu de huizen om haar heen worden opgekocht om er uiteindelijk studenten in te huisvesten. De gemeente laat hierover aan de ombudsman weten dat kamerverhuur aan 3 of meer studenten vergunningplichtig is. Sinds 2017 worden er in principe geen vergunningen meer verleend voor het omzetten van gezinswoningen naar kamerverhuur. Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat er geen nieuwe kamerverhuur meer bijkomt. Daarnaast is het sinds 2016 mogelijk om kamers om te zetten naar studio’s (zelfstandige wooneenheden). Met deze uitleg herstelt de gemeente het uitblijven van informatie. Als de vrouw illegale kamerverhuur vermoedt, kan zij dit altijd melden.