Gezinsbode met gemeentenieuws komt niet overal

Trefwoorden: bekendmaking

Een vrouw beklaagt zich over het niet ontvangen van de Groninger Gezinsbode terwijl de gemeente hierin belangrijk gemeentenieuws bekendmaakt. De vrouw heeft de Gezinsbode al jaren niet ontvangen. Daardoor missen zij en andere binnenstadbewoners en -ondernemers belangrijke informatie over bijvoorbeeld de energietoeslag en de meerkostenregeling. De gemeente heeft haar gezegd dat ze de krant digitaal kan lezen of af kan halen bij een afhaalpunt in de stad. Digitaal is een probleem voor mensen die niet digitaal(vaardig) zijn. En wat de afhaalpunten betreft: dat zijn er niet voldoende.

De ombudsman stelt een onderzoek in. Daarin constateert zij dat publicatie in huis-aan-huisbladen sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking op 1 juli 2021 niet meer verplicht is. De wetgever vindt het wel belangrijk dat er voor mensen die moeite hebben met digitaal verkeer andere mogelijkheden beschikbaar zijn. Zoals een gedrukt blad, maar ook printjes op openbare plaatsen.
In haar reactie aan de ombudsman geeft de gemeente aan het te betreuren dat de bezorging op een aantal adressen niet goed gaat. Ook de Gezinsbode betreurt dit. De krant herkent het signaal van de vrouw dat de bezorging in de hele binnenstad te wensen overlaat niet. Het aantal gemelde bezorgklachten is namelijk laag. In dat kader is het belangrijk dat de binnenstadbewoners en -ondernemers melding doen als zij de Gezinsbode niet ontvangen. Het bureau van de ombudsman ontvangt ook zelf de Gezinsbode al een jaar niet meer. Herhaalde meldingen daarover bij de Gezinsbode hebben echter niet tot resultaat geleid. De vrouw ontvangt de papieren krant inmiddels wel weer.

De afhaalpunten zijn naar het oordeel van de ombudsman een goed alternatief als de Gezinsbode onverhoopt niet wordt ontvangen. Daarbij benadrukt zij dat zolang de gemeente haar nieuwsberichten in de Gezinsbode publiceert, zij ook moet zorgen dat inwoners die dat willen de Gezinsbode ook daadwerkelijk ontvangen.
De gemeente denkt erover om het aantal afhaalpunten te laten uitbreiden met bijvoorbeeld de WIJ-locaties en andere publiekslocaties. De ombudsman kan zich hierin vinden en vraagt de gemeente om de ombudsman over deze ontwikkeling op de hoogte te houden.