Geluidsoverlast binnen de norm

Trefwoorden: overlast, standplaats

Een man ervaart overlast van het geluid dat wordt veroorzaakt door een aggregaat bij een verkoopkraam voor zijn woning. Voor deze standplaats heeft de gemeente een vergunning verleend.
De man meldt de overlast bij het Meldpunt Overlast van de gemeente. Daar hoort hij dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. Er wordt naar een oplossing gezocht in de vorm van een elektrisch aggregaat of een normale stroomaansluiting.
Omdat er niets gebeurt, neemt de man 2 maanden later weer contact op met het Meldpunt Overlast. Het maken van een kabelaansluiting voor elektriciteit zou nog maximaal een half jaar duren, krijgt de man te horen. Netwerkbeheerder Enexis is hiervoor de instantie en die heeft niet eerder tijd voor deze werkzaamheden. Omdat de man niet wil dat er van uitstel afstel komt, meldt hij zich een maand later bij de ombudsman.
De ombudsman legt de kwestie voor aan de gemeente. In haar reactie laat de gemeente weten op 2 verschillende dagen geluidsmetingen te hebben gedaan. Uit beide metingen komt naar voren dat het geluidsniveau op de gevel van de woning van de man voldoet aan de normen van het Activiteitenbesluit. Dit is echter pas het geval als er correcties worden toegepast, te weten een gevelcorrectie en een bedrijfsduurcorrectie. De ombudsman vraagt de gemeente om nadere uitleg van de genoemde correcties.
Na bestudering van de uitleg van de gemeente kan de ombudsman volgen dat de beide metingen voor de woning van de man onder de norm zijn gebleven. Dat wil niet zeggen dat de man geen overlast ervaart, maar de gemeente heeft aan de hand van deze 2 metingen niet de mogelijkheid om handhavingsmaatregelen, zoals het intrekken van de vergunning, te treffen vanwege het geluidsniveau.
De aanvraag van de stroomkabel is een zaak tussen Enexis en de kraamhouder. De ombudsman staat daar buiten en kan daarom niet de door de man gewenste vinger aan de pols houden over de voortgang ervan.