Geen huishoudelijke hulp door wachtlijst

Trefwoorden: indicatie, WMO-voorziening

Een man beklaagt zich over de gang van zaken bij WIJ. Hij heeft op 16 november gevraagd om verlenging van zijn PGB voor huishoudelijke hulp. Dat heeft hij 6 weken voor afloop van zijn indicatie gedaan. Omdat hij niets hoort, gaat hij 4 weken later naar het WIJ-kantoor. Daar krijgt hij te horen dat hij op een wachtlijst staat voor een keukentafelgesprek. Als hij na een maand nog niets heeft gehoord, gaat hij opnieuw naar het WIJ-kantoor en krijgt weer te horen dat hij op de wachtlijst staat. Begin februari 2023 krijgt hij nogmaals te horen dat hij op de wachtlijst staat. Terwijl hij tijdig heeft aangevraagd, krijgt hij vanaf 1 januari geen huishoudelijke hulp meer. Ook vindt hij het niet kunnen dat hij er steeds zelf achteraan moet en dat WIJ niets laat horen.
De ombudsman legt de kwestie voor aan WIJ. Die meldt enkele dagen later dat de indicatie administratief is verlengd met 3 maanden. Er was sprake van achterstanden in de backoffice. De man zal op korte termijn een beschikking ontvangen. Hiermee kan de man voorlopig even vooruit en weer huishoudelijke hulp inkopen.