Bladafval blijft liggen

Trefwoorden: klachtbehandeling, overlast

Een vrouw met een lichamelijke beperking ervaart veel overlast van het bladafval in haar tuin. Het blad is afkomstig van een boom die op gemeentegrond tegenover haar woning staat. Ze wil graag dat er een uitzondering wordt gemaakt op het gemeentelijk beleid dat de gemeente geen blad opruimt in particuliere tuinen. Ze is ontevreden over de reactie van de gemeente op haar klacht hierover.
De ombudsman bestudeert de stukken en constateert op basis daarvan dat de gemeente steeds netjes heeft teruggemaild en al snel op bezoek is geweest bij de vrouw. De medewerker van de gemeente heeft de vrouw toen het beleid uitgelegd. De ombudsman kan er niet voor zorgen dat beleid gewijzigd wordt. Daartoe is een ombudsman op grond van de wet niet bevoegd. Wel constateert de ombudsman dat de medewerker van de gemeente met de vrouw heeft meegedacht over mogelijk geschikte oplossingen. Hij heeft twee suggesties aan haar voorgelegd. Hij lijkt zelfs al contact met een hulporganisatie te hebben opgenomen, zonder haar toestemming. Als dat inderdaad het geval is, is dat niet correct. Hij had uiteraard eerst toestemming moeten vragen.
Er spreekt echter wel betrokkenheid uit voor het probleem van de vrouw. Dat vindt de ombudsman netjes.
In de klachtafhandelingsbrief legt de gemeente uit dat er vanwege de beschikbare alternatieven geen reden is om het beleid te wijzigen. Die uitleg kan de ombudsman volgen. Alles overziende constateert de ombudsman dat de gemeente de klacht correct heeft afgehandeld.