Berekening tarief buurtgarage

Trefwoorden: informatieverstrekking

Een man beklaagt zich over de aangekondigde tariefsverhoging voor zijn parkeerplek in de buurtstalling. Hij is niet tevreden met de reactie van de gemeente op zijn klacht hierover. Daarom gaat hij naar de ombudsman. De gemeente heeft hem namelijk laten weten dat het uitgangspunt voor de prijsstelling in de buurtstallingen is dat ze kostendekkend zijn. De man vindt het niet eerlijk dat de kostendekkendheid van de buurtstalling wordt afgewenteld op de huurders van de daadwerkelijk verhuurde plekken. De man is van mening dat in dat geval geldt dat hoe minder plekken er zijn verhuurd, des te minder inkomsten de gemeente ontvangt en des te meer de man moet betalen voor zijn parkeerplek. Als de ombudsman hierover vragen stelt aan de gemeente krijgt ze te horen dat de kostendekkendheid van alle buurtstallingen tezamen wordt beoordeeld. Dus niet per parkeergarage/buurtstalling. En voorts dat daarbij het aantal te verhuren plaatsen in ogenschouw wordt genomen. Niet het aantal daadwerkelijk verhuurde plaatsen. Mede omdat niet alle plekken steeds verhuurd zijn, zal de gemeente geen 100% kostendekkendheid kunnen bereiken. Zij streeft met de tariefsverhoging naar een grotere kostendekkendheid. Deze zal de 100% echter niet mogen overstijgen, omdat de gemeente, zoals ze zelf uitlegt, geen winst mag maken.
De man vindt het in dat licht vreemd dat een motorbezitter minder hoeft te betalen voor een parkeerplek met dezelfde afmetingen als voor een auto en dat een bedrijf meer moet betalen. Hierover laat de gemeente weten dat er weliswaar een apart tarief voor motoren is, maar dat in de buurtstalling van de man dat tarief maar voor één, kleinere, plek geldt. Alle overige motorenbezitters van deze buurtstalling zouden hetzelfde tarief moeten betalen als de autobezitters. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er sprake van een fout. Om leegstand tegen te gaan, verhuurt de gemeente ook aan bedrijven. Daarbij hanteert de gemeente echter een hoger tarief dan voor de bewoners om de plekken zoveel mogelijk te bestemmen voor de bewoners. Die uitleg kan de ombudsman volgen en is ook in het belang van de man en van de andere huurders.