Bemoeien met snoeien

Trefwoorden: informatieverstrekking, overlast

Een vrouw heeft al jarenlang overlast van een boom op de gemeentegrond naast haar tuin. Zij heeft de gemeente meerdere keren gevraagd om de over haar tuin hangende takken te snoeien. De gemeente zegt dat dit 3x is gebeurd en de boom nu maximaal is gesnoeid. De vrouw stelt dat dit niet klopt. Op de momenten dat de boom volgens de gemeente zou zijn gesnoeid, was zij thuis en heeft zij niets gezien. De bomen in de omgeving zijn op die momenten wel gesnoeid. Omdat ze bij de gemeente niet verder komt, schakelt de vrouw de hulp in van de ombudsman.
De gemeente laat de ombudsman in eerste instantie weten dat er veelvuldig aandacht is geweest voor het snoeiwerk aan de boom. Meer snoeien is volgens de gemeente niet mogelijk omdat dit de boom zou verminken en ontsieren.
Door de informatie van de vrouw en de gemeente ontstaat bij de ombudsman echter de indruk dat zij het mogelijk niet over dezelfde boom hebben. Daarom maakt de ombudsman een afspraak om met hen beiden ter plaatse de boom en het snoeiwerk te bespreken. Tijdens het bezoek blijken de vrouw en (een boomspecialist van) de gemeente het toch over dezelfde boom te hebben. Wel constateert de specialist dat de boom verder gesnoeid kan worden en zegt toe om binnen een maand in samenspraak met haar verder te gaan snoeien. Hier is de vrouw erg blij mee. Tijdens het bezoek blijft er nog wel discussie hoe vaak de boom is gesnoeid. Op verzoek van de ombudsman gaat de gemeente dit nogmaals na en komt tot de conclusie dat de boom geen 3, maar 2x is gesnoeid.
De ombudsman constateert dat de gemeente verzoekster op meerdere punten niet correct heeft geïnformeerd. Nu de boom alsnog verder zal worden gesnoeid, lijkt een oplossing voor de overlast van de vrouw nabij en dat is mooi. Wel merkt de ombudsman op dat het jammer is dat de gemeente niet eerder ter plaatse met de vrouw heeft gesproken. Dat had de klacht wellicht kunnen voorkomen.