Zonder waarschuwing contactmaatregel

23.1.054 College
Trefwoorden: contactmaatregel, waarschuwing

Een vrouw krijgt een contactmaatregel opgelegd. Ze mag alleen via een contactpersoon telefonisch contact met de gemeente opnemen. De vrouw stelt dat de gemeente haar nooit heeft gewaarschuwd en vraagt de ombudsman of dit wel klopt. De vrouw kan zich voorstellen dat als een burger bepaald onheus gedrag vertoont de gemeente een contactmaatregel oplegt. De gemeente heeft echter nooit met haar gecommuniceerd dat haar gedrag voor de gemeente onaanvaardbaar is. Zij zegt zich niet bewust te zijn dat haar wijze van communiceren belastend was voor de medewerkers van de gemeente.
De ombudsman wijst de gemeente erop dat het belangrijk is om duidelijk te communiceren. Zo moet de gemeente aangeven wat er dan precies is gebeurd en waarom dit reden is voor een contactmaatregel.
Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn waardoor zonder overleg of waarschuwing een contactmaatregel nodig is. Bijvoorbeeld bij bedreigingen die de veiligheid van medewerkers in gevaar brengen. Dat was in dit geval niet aan de hand. Ook dan moet de gemeente degene hierover overigens wel informeren.

De gemeente geeft aan dat de vrouw bekend had moeten zijn dat het nodige is gebeurd. De ombudsman ziet dat de gemeentelijke medewerkers in de twee maanden voorafgaand aan het opleggen van de maatregel wel steeds met elkaar hebben gesproken over het gedrag van de vrouw, maar niet met haarzelf. In die tijd had de gemeente de vrouw ook uit kunnen nodigen en met haar over haar gedrag kunnen praten. De ombudsman stelt dan ook vast dat de gemeente op dit punt niet correct heeft gehandeld.
De contactmaatregel is inmiddels opgeheven. De ombudsman heeft de gemeente echter de aanbeveling gedaan om in het vervolg bij het voornemen een contactmaatregel op te leggen eerst het gesprek hierover met betrokkene te voeren. Als het nodig is om acuut een contactmaatregel op te leggen dan kan de gemeente in een brief nadien aangeven waarom vooraf geen gesprek en waarschuwing heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft de ombudsman laten weten de aanbeveling over te nemen.