WMO taxi komt te laat

23.1.065 Maatschappelijke Ontwikkeling 
Trefwoorden: WMO-voorziening, vervoer

Een vrouw op leeftijd gaat elke week twee avonden sjoelen in het buurthuis. Deze avonden zijn voor haar noodzakelijke ontspanning omdat ze samenwoont met haar dementerende man. Om er te komen maakt ze gebruik van WMO-vervoer. Dat geldt ook voor haar wekelijks bezoek aan de fysiotherapeut.
Helaas kan ze er niet op vertrouwen dat het vervoer op tijd komt. Ze heeft daardoor al een aantal keren de sjoelavond moeten missen. Eén avond kreeg ze na afloop van het sjoelen te horen dat ze pas om 01.00 uur in de nacht kon worden opgehaald. Dat zou betekenen dat de vrouw een uur lang in het donker buiten had moeten wachten omdat het buurthuis om 24.00 uur sluit. Ze heeft daarom besloten om, op eigen kosten, een reguliere taxi te nemen. Als de vrouw van huis is, past de buurvrouw op de man. Vertraging is dus niet alleen vervelend voor de vrouw maar doet ook een extra beroep op de buurvrouw. De vrouw heeft een klacht ingediend bij de vervoerder. De vervoerder heeft de klacht gegrond verklaard, excuses gemaakt een gezegd er stevig aan te werken dat alles weer snel loopt zoals het moet. In de praktijk verandert er vrij weinig en is de taxi nog steeds vaak te laat. De vrouw klopt aan bij de ombudsman voor hulp. De ombudsman vraagt de gemeente, als opdrachtgever van de vervoerder, hoe dit kan.
De gemeente legt uit dat het een combinatie is van factoren zoals ziekte en personeelstekort bij de vervoerder en de wegwerkzaamheden. De ombudsman begrijpt de problemen van de vervoerder, maar vindt dat planbaar vervoer, zoals dat van de vrouw, voorrang zou moeten krijgen. En als het toch niet lukt op het afgesproken tijdstip te komen, dan moet de reiziger dat op tijd horen. De gemeente zal de vervoerder hierop wijzen. Zolang de oorzaken niet zijn opgelost is het dus niet zeker of de taxi vanaf nu wel op tijd gaat komen. Dat is een teleurstellende conclusie.