Voorjaarscongres Nederlandse Rekenkamers: Vertrouwen in de overheid

Op 7 juni 2024 heeft Anja Janssen mogen spreken tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Rekenkamers. Aan de hand van voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk heeft ze het belang laten zien van kennis over de leefwereld van de inwoners in relatie tot de systeemwereld van de organisaties.
Een nauwe samenwerking tussen rekenkamer en ombudsman is daarbij belangrijk. De rekenkamer kan onderzoek doen naar het effect van politieke keuzes op een groep mensen, de ombudsman kijkt naar het effect van de wijze van uitvoering en dienstverlening op een individu. Samen kunnen we de gemeente onze bevindingen teruggeven. Zo kan de gemeente ervan leren en er zorg voor dragen dat de medewerker die direct contact heeft met de inwoner voldoende ruimte heeft om te handelen vanuit de menselijke maat.

Meer lezen over het voorjaarscongres? Het NVRR schreef een terugblik op het volledige programma.

Anja Janssen spreekt op het voorjaarscongres van de rekenkamer.