Versterkingsadvies komt niet van de grond

22.1.027 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, communicatie, verwachting

Een vrouw heeft aardbevingsschade. Ze heeft eerst een versterkingsadvies nodig van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), om vervolgens funderingssubsidie aan te kunnen vragen bij de gemeente. Over het versterkingsadvies heeft de vrouw in november 2021 een gesprek gehad met de NCG. Er is toen afgesproken dat ze een lijstje mag inleveren met bouwbedrijven die ze vertrouwt. Dat heeft ze tot tweemaal toe gedaan, maar een reactie blijft uit. Omdat de gemeente opdrachtgever is, wendt de vrouw zich in februari 2022 tot de gemeente. Ondanks de toezegging van de gebiedsregisseur van de gemeente om actie te zullen ondernemen, hoort de vrouw nog steeds niets van de NCG. De vrouw schrijft ook de wethouder aan, maar van hem krijgt ze geen reactie. Daarom gaat de vrouw ten einde raad naar de ombudsman. De ombudsman Groningen is alleen bevoegd klachten over de gemeente te onderzoeken.

Tijdens het klachtonderzoek geeft de gemeente weliswaar duidelijkheid over haar rol in deze zaak maar blijft het probleem bestaan, er was 9 maanden later immers nog steeds geen reactie van de NCG en ook geen versterkingsadvies. Daarom zoekt de ombudsman van Groningen contact met de Nationale ombudsman. Die schrijft vanuit zijn bevoegdheid de NCG aan. Eindelijk gebeurt er dan iets. De vrouw heeft weer een gesprek met de NCG en daarin wordt afgesproken dat in november 2022 een inspectie gaat plaatsvinden bij de woning van de vrouw. Hoewel het lang heeft geduurd, is het fijn dat het proces weer loopt.

Over de rol van de gemeente begrijpt de ombudsman wel dat de gebiedsregisseur de NCG niet kon aanspreken op de door vrouw gestelde afspraken. De gebiedsregisseur was namelijk niet bij het gesprek (eind 2021) aanwezig en de NCG ontkende dat de afspraken zijn gemaakt zoals de vrouw ze beschreef. De ombudsman stelt echter ook vast dat de vrouw de bewuste afspraken heeft bevestigd in haar e-mails. Vanuit de NCG kwam er geen bericht dat de inhoud van de e-mails niet klopte. Er werd zelfs in het geheel niet gereageerd. Gezien haar bemiddelende rol had de gebiedsregisseur er bij de NCG wel op aan kunnen dringen dat die zou aangeven wat er dan wel was afgesproken en hoe het dan verder zou gaan.
In dit geval wist de gebiedsregisseur na haar contacten met de vrouw begin 2022 niet dat het contact tussen de vrouw en de NCG niet tot stand was gekomen. En de vrouw wist niet dat de gebiedsregisseur contact had gehad met de NCG. Er is van beide kanten nèt iets te weinig gecommuniceerd. Dat de wethouder niet reageerde bleek aan een communicatiestoornis binnen de gemeente te liggen. De gemeente biedt daarvoor haar excuses aan. Ook meldt de gemeente dat zij bezig is een procesverbetering aan te brengen, omdat zij vaker merkt dat brieven van burgers aan bestuurders niet altijd worden beantwoord.