Slechte service

22.6.010 WIJ

Trefwoorden: rolstoel, WMO-voorziening

Een vrouw meldt dat ze 5 uur op straat heeft moeten wachten op een monteur om haar elektrische rolstoel te repareren. Die begaf het in de zomer toen ze terugkwam van haar fysiotherapeut. Gelukkig was het geen snikhete dag en kreeg ze water van omwonenden, maar de vrouw vindt dat ze veel te lang heeft moeten wachten. Toen de monteur er eenmaal was, duurde het nog een uur voordat hij de rolstoel weer aan de praat kreeg. De volgende dag zijn er monteurs geweest die aan de rolstoel hebben gesleuteld. Sindsdien kan die niet meer omhoog en omlaag. Hij staat vast in 1 stand, waardoor de vrouw wordt beperkt in haar mogelijkheden.

Toen ze zich over de service beklaagde bij stichting WIJ verwees die haar naar de gemeente. De gemeente verwees haar echter terug naar WIJ die haar vervolgens doorverwees naar het meldpunt Zorg om Zorg. Omdat de vrouw zich niet serieus genomen voelt, meldt zij zich bij de ombudsman. Die legt de klacht voor aan WIJ.
WIJ laat weten het heel vervelend te vinden dat de vrouw zo verschrikkelijk lang heeft moeten wachten. Daarnaast vindt WIJ dat ze zorgvuldiger had moeten omgaan met het verhaal en de klacht over de service. Het is niet correct geweest om de vrouw naar de gemeente te verwijzen. WIJ had deze ervaring van de vrouw zelf bij de gemeente moeten neerleggen en biedt hiervoor excuses aan.
De afspraken die hierover zijn gemaakt door de gemeente met de rolstoelreparateurs is dat ze er maximaal binnen een uur zijn als iemand ‘pech onderweg’ heeft. Daarom is deze kwestie inmiddels als een ernstige klacht besproken met het rolstoelreparatiebedrijf. Dat zal er alles aan doen om herhaling te voorkomen. Verder legt WIJ uit dat alle meldingen en signalen elk kwartaal met het bedrijf worden doorgenomen. Het is dus van belang om meldingen te blijven doen, zo constateert de ombudsman, die het handelen van WIJ in deze zaak niet behoorlijk vindt.