Onterechte beplanting

23.1.022 Stadsbeheer

Trefwoorden: toezegging, woonomgeving

Een man klaagt dat de gemeente weigert om het gedeelte van het speelveld voor zijn woning te beplanten. Hij wil dat graag om de overlast die hij ervaart te verkleinen. Dat kan niet volgens de gemeente vanwege de sociale veiligheid van kleine kinderen en de verkeersveiligheid. Tot zijn grote verbazing ziet de man dat de gemeente 2 maanden later een groot gedeelte van het speelveld tussen de speeltoestellen en de weg wel beplant. Maar niet het stuk voor zijn woning. Blijkbaar zijn de door de gemeente genoemde argumenten toch geen belemmering voor het voorstel van de man. Hij voelt zich erg benadeeld dat de gemeente onwillig is om zijn overlastproblemen op te lossen.
Bovendien blijkt dat de plannen wederom (zoals in een eerder onderzoek 22.1.035) wel via Facebook bekend zijn gemaakt, en niet ook per brief aan bewoners die geen Facebook gebruiken.

Beplanting
De ombudsman hoort van de gemeente dat de plek niet geschikt is voor beplanting vanwege de sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Ze besluit om de beplanting in het najaar te verplaatsen naar elders in de wijk en het stuk bij het speelveld weer met gras in te zaaien. Hiermee is beplanting voor de woning van de man om dezelfde reden dus nog steeds geen optie.

Uit de reactie van de gemeente maakt de ombudsman verder op dat de aanplant onderdeel is van het zogenaamde 5000-extra-bomenproject. De gemeente geeft aan dat er onvoldoende interne communicatie is geweest en te veel tijdsdruk was. Daardoor is de afstemming tussen Stadsbeheer en het 5000-extra-bomenproject niet grondig genoeg gebeurd. De gemeente wil hiervan leren en zich in de toekomst inspannen voor een betere afstemming tussen de verschillende afdelingen/projecten. De uitkomst is teleurstellend voor de man, maar de uitleg waarom er niet wordt aangeplant is inzichtelijk. Er was echter geen sprake van een goede voorbereiding aldus de ombudsman.

Communicatie
De man is vooraf niet geïnformeerd door de gemeente over de beplanting. Wel ziet hij achteraf een aankondiging op de Facebookpagina van de wijkraad. Hij vindt dat de gemeente haar eerdere toezegging, om ervoor te zorgen dat bewoners die geen Facebook gebruiken per brief te informeren, niet is nagekomen. Uit de reactie van de gemeente constateert de ombudsman dat de gemeente de wijkraad niet heeft gevraagd om de informatievoorziening richting de bewoners te verzorgen. Alleen dán moet de gemeente aanvullend op de Facebookgebruikers zorgen dat álle bewoners geïnformeerd worden, was de toezegging. Het ging nu om een initiatief vanuit de wijkraad zelf, en dat mag. De gemeente kan de wijkraad niet verbieden om over de uitvoering van het 5000-extra-bomenproject te communiceren.

De gemeente heeft over het 5000-extraproject via andere kanalen gecommuniceerd. Omwonenden zijn niet individueel geïnformeerd. De gemeente ziet echter het belang in om dit in vervolg wel te doen.