In gesprek met de cliëntenraad Werk en Inkomen

Anja Janssen is in gesprek gegaan met de voltallige cliëntenraad Werk en Inkomen. Ze heeft verteld wat de ombudsman voor inwoners kan betekenen. Als inwoners het idee hebben dat ze niet goed worden behandeld, dat de dienstverlening niet goed is, dat ze vastlopen, dan kunnen ze dat aangeven bij de ombudsman. De ombudsman kan proberen met een korte actie de zaak vlot trekken en soms is uitgebreider onderzoek nodig. Het was een prettig en informatief gesprek over en weer. De ombudsman heeft de cliëntenraad gevraagd om haar te voeden met signalen en suggesties met wie zij in gesprek zou kunnen gaan.