Hoe verder met PGB na 1 januari?

22.6.020 Stichting WIJ

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, WMO-voorziening

De hulpverlener van een man meldt zich kort voor kerst bij WIJ met de vraag hoe het na 1 januari verder gaat met de verlenging van de hulp. De man heeft al 10 jaar een PGB-budget voor de inschakeling van hulp in het huishouden en andere zaken. Via de WMO moet hij voor verlenging van zijn hulp elk jaar een nieuwe aanvraag doen. Dat ging altijd goed, maar dit jaar loopt het anders. Op 20 oktober 2022 heeft zijn hulpverlener namens de man weer een aanvraag gedaan. Ze hebben alles ingeleverd en een ontvangstbevestiging ontvangen. Toen is er gezegd dat het snel in orde zou worden gemaakt, maar daarna hebben ze niets meer gehoord. Twee weken voor het einde van het jaar belt de hulpverlener daarom naar WIJ. Daar krijgen ze te horen dat de man op de wachtlijst staat voor een keukentafelgesprek. En door personeelstekort gaat het nog wel een tijd duren voor zo’n gesprek plaats gaat vinden, werd erbij gezegd. De hulpverlener geeft aan dat een keukentafelgesprek helemaal niet nodig is, omdat de man deze zorg al 10 jaar krijgt. In de jaren ervoor was er ook geen keukentafelgesprek. Nu is het onduidelijk hoe het na 1 januari verder moet. De hulpverlener zegt wel een maand financieel te kunnen overbruggen, maar misschien is er dan nog steeds geen duidelijkheid.
Omdat het jaar bijna ten einde is, legt de ombudsman deze kwestie met spoed voor aan WIJ.
WIJ laat per ommegaande weten dat de tijdig aangevraagde verlengingsaanvragen administratief worden afgehandeld. Dat willen zeggen, zonder dat er eerst een keukentafelgesprek is geweest. Deze indicaties worden tot 1 juli 2023 verlengd. De man krijgt daarvoor een beschikking, maar dat kan wel pas in het nieuwe jaar zijn. WIJ wijst er verder op dat er wel een nieuwe zorgovereenkomst moeten worden ondertekend, anders keert de Sociale Verzekeringsbank niet uit en krijgt de hulpverlener alsnog geen vergoeding. De man en zijn hulpverlener zijn blij met deze informatie en kunnen met een gerust hart de feestdagen in.