U bent hier

De Ombudsman

U mag van de gemeente verwachten dat zij zich naar u toe behoorlijk gedraagt. Als u vindt dat u door de gemeente niet correct bent behandeld dan kunt u terecht bij de ombudsman.

In de eerste plaats biedt de ombudsman een luisterend oor en stelt - kosteloos - een onderzoek in naar de gang van zaken.
De inzet van de ombudsman is er vooral op gericht uw probleem op te lossen of de verstoorde relatie tussen u en de gemeente zo snel mogelijk te herstellen. Mocht dat niet lukken dan stelt de ombudsman een onderzoek in. Dat onderzoek leidt dan tot een oordeel (gegrond/ongegrond).

Kernwaarden

De ombudsman is niet bevoegd elke klacht over de gemeente te onderzoeken. Als uw klacht bijvoorbeeld nog niet bij de gemeente bekend is dan zult u die eerst bij de gemeente moeten indienen. Maar dat hoeft niet in alle gevallen. Samen met u zoekt de ombudsman graag uit of zij uw klacht (direct) kan onderzoeken.

De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Zij treedt niet als uw belangenbehartiger op.

Kijk hier hoe u contact op kunt nemen met de ombudsman.