Wie is verantwoordelijk?

23.1.066
Trefwoorden: riool, overlast, buren

Een vrouw heeft sinds 2021 regelmatig afvalwater onder haar vloer. Ze wijst het naastgelegen horecabedrijf als schuldige aan en verzoekt de gemeente actie te ondernemen. Ze beklaagt zich erover dat de gemeente niet tijdig en adequaat op haar hulpvragen reageert.
De ombudsman constateert dat het gaat om een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen buren. Buren dienen over en weer geen overlast te veroorzaken. Dat staat in het burgerlijk wetboek. De gemeente, die geen buur is, speelt daar in principe geen rol in.
De ombudsman ziet dat de gemeente zich toch het lot van de vrouw heeft aangetrokken en verschillende keren heeft bemiddeld tussen haar en het horecabedrijf. In 2021 zijn de leidingen omgelegd, in 2022 en 2023 is de hemelwaterafvoer in de brandgang tussen beide panden schoongespoten en eind 2023 is een vetafscheider geplaatst. Hoewel de vrouw door de overlast die zij al jaren heeft ervaren dat niet zo kan voelen, heeft de gemeente naar het oordeel van de ombudsman netjes gehandeld. De vrouw heeft de ombudsman na de plaatsing van de vetafscheider laten weten dat er geen (afval)water meer onder haar vloer komt en de stank uit het huis is verdwenen. Het probleem lijkt dan ook opgelost en dat is fijn.