Urgente vraag, geen contact

Trefwoorden: kwijtschelding

Een man klaagt dat hij telefonisch niet in contact kan komen met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Na 3 kwartier in de wacht te staan, moest hij ophangen vanwege een andere afspraak. Eerder had hij al eens een uur lang in de wachtrij gestaan.

Hij wil het NBK spreken omdat het hem niet lukt om de benodigde bankafschriften van zijn partner in te leveren, zij is namelijk ernstig ziek. De bankafschriften zijn nodig om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aan te vragen. Door de ziekte van zijn vrouw en gestegen lasten heeft de man meer kosten dan inkomsten. Hij moet nu 1350 euro betalen, geld dat hij niet heeft. Omdat het NBK niet bereikbaar is, benadert hij de ombudsman.

Vanwege de urgentie benadert de ombudsman het NBK met het verzoek contact op te nemen met de man. Nadat de man gebeld is door het NBK, koppelt het NBK het volgende terug aan de ombudsman.
Het NBK beschikte over verouderde gegevens waaruit bleek dat het stel de afgelopen jaren over te veel banktegoed beschikte om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Om de gegevens te actualiseren werd om bankafschriften van de partner gevraagd, door haar ziekte kon de man hier echter niet bij. Er is nu afgesproken met de man dat het NBK een nieuw verzoek inboekt. Als het goed is, krijgt het NBK dan vanwege het latere tijdstip vanzelf actuelere bankgegevens. Die zullen dan gebruikt worden bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding.

Het geeft de man lucht dat de vraag naar bankafschriften van de partner niet meer aan de orde is. Mocht de man na de nieuwe beoordeling onverhoopt toch geen kwijtschelding krijgen, dan kan hij daartegen beroep instellen. Voor de ombudsman is in die procedure geen rol weggegeld.