Per ongeluk verzonden brief geeft onzekerheid

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, brief

Een man die eerder bij de ombudsman kwam, heeft met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) kunnen afspreken dat hij een nieuw kwijtscheldingsverzoek mag doen. Dat zal nogmaals getoetst worden door het inlichtingenbureau. Als het goed is, deze keer ook met bankgegevens van zijn partner. Eerder kon hij de gegevens van zijn partner niet doorgeven omdat zij ziek is en hij geen toegang tot haar bankgegevens heeft. Het inlichtingenbureau heeft wel toegang tot informatie over haar banksaldo.

Tot zijn verbazing ontvangt hij een bericht waarin staat dat hij de volledige belastingaanslagen van 2021, 2022 en 2023 moet betalen, terwijl er nog geen bericht was over de uitkomst van het nieuwe onderzoek Hij belt het NBK voor uitleg. Er wordt gezegd dat hij de brief als niet verzonden mag beschouwen. Hij is er echter niet gerust op en vraagt zich ook af waarom het tweede onderzoek zo lang duurt.

De ombudsman doet navraag bij het NBK. Het blijkt dat de brief inderdaad per ongeluk verstuurd is. Een medewerker heeft het uitstel van betaling in afwachting van het tweede onderzoek, over het hoofd gezien. Verder geeft het NBK aan dat het onderzoek nog loopt, omdat het nog steeds niet over de meest recente gegevens beschikt. Het NBK vraagt naar aanleiding van de klacht opnieuw een toetsing aan bij het inlichtingenbureau met de meest recente gegevens.

Waarom het onderzoek zo lang duurt wordt niet duidelijk. Maar wel dat het nog loopt en dat de man er gerust op kan zijn dat er nu geen betaling van hem wordt verwacht.