Niets gemerkt

Trefwoorden: onderhoud, toezegging

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente haar toezegging niet nakomt om de verzamelputten aan het einde van de straat schoon te maken. Daardoor staat er water in de kruipruimte van zijn woning en die van zijn buren. Een medewerker van de gemeente heeft tijdens zijn bezoek aan de man toegezegd dat de putten nog ‘diezelfde week of een week later’ schoongemaakt zouden worden. Deze toezegging is nog een 2e keer gedaan. Inmiddels zijn er alweer enkele weken verstreken en is er nog niets gedaan. De man heeft wel 6 keer gebeld met de gemeente. Omdat hij niet verder komt, meldt hij zich bij de ombudsman.
De gemeente laat de ombudsman weten dat de kolken 5 dagen na het bezoek aan de man zijn leeggezogen. Toen de man later nogmaals belde en zei dat de kolken niet geleegd waren, is de betreffende medewerker er weer naartoe gegaan en heeft dit gecontroleerd. De kolken waren echter wel leeggezogen. Hij is toen bij de man aan de deur geweest, maar die was op dat moment niet thuis. De ombudsman legt deze reactie van de gemeente voor aan de man, maar die reageert daar niet op.
Vervolgens concludeert de ombudsman dat de kolken zijn leeggezogen na de eerste melding van de man, maar dat de man daar niets van heeft gemerkt. Door na de 2e melding nogmaals langs te gaan, liet de gemeente zien de klacht van de man serieus te nemen. Wel is het jammer dat de medewerker niet met een briefje of kaartje kenbaar heeft gemaakt dat hij is langs geweest, waardoor de man pas tijdens het onderzoek van de ombudsman hoorde wat de gemeente gedaan had.
De ombudsman raadt de gemeente aan om in toekomstige gevallen een briefje achter te laten als zij aan de deur is geweest terwijl de bewoner niet thuis is.