Niet in strijd met de wet

23.1.043 
Trefwoorden: zelfstandige, ondersteuning

De bijstandsuitkering van een man wordt per 1 januari 2023 stopgezet. Al in 2021 is gebleken dat de man niet in aanmerking komt voor de zogenaamde Bbz-regeling (Bijstand voor zelfstandigen). Hij moest eerst zijn schulden aflossen. Daar gaat hij mee aan de slag, maar hij gaat ook verder met het opzetten van zijn eigen bedrijf. Inkomsten uit het bedrijf geeft hij niet door aan de gemeente. De man wilde deze situatie voortzetten totdat hij wél in aanmerking zou komen voor een Bbz-uitkering.

De man wil dat de gemeente zijn werkzaamheden om een eigen bedrijf op te zetten ziet als een participatiebaan, stage of als een werkervaringsplaats. De gemeente ziet dat niet zo en dat heeft de rechter bevestigd. Inkomsten uit deze werkzaamheden moet de man dus opgeven en dat doet de man maar niet. De ombudsman stelt vast dat de man een visie heeft op ondersteuning van de gemeente die niet past binnen de Participatiewet.

Een mogelijkheid die onderzocht zou kunnen worden is het Parttime Ondernemen (PTO). De man geeft aan dat die mogelijkheid niet is onderzocht. Toch ziet de ombudsman dat hij al in 2021 door de gemeente uitdrukkelijk op deze mogelijkheid is gewezen en een link van de website heeft gekregen waarmee hij zich hiervoor had kunnen aanmelden. De man heeft dat toen niet gedaan.
Al met al constateert de ombudsman dat de gemeente met betrekking tot de door de man gewenste ondersteuning niet onbehoorlijk heeft gehandeld. Wel had de gemeente volgens de ombudsman adequater kunnen handelen toen zij ervan op de hoogte was dat de man werkzaamheden verrichtte die hij in het kader van de Participatiewet had moeten opgeven. De gemeente erkent dit ook en heeft om die reden de uitkering niet met terugwerkende kracht vanaf juni 2022 of nog eerder teruggevorderd. Hoewel de man dat niet zo voelt, is dat netjes. De ombudsman beseft dat het beëindigen van de uitkering per 1 januari 2023 financiële gevolgen voor de man heeft. De rechter heeft echter geoordeeld dat de gemeente op dit punt correct heeft gehandeld. De ombudsman heeft de man gemeld dat hij zich opnieuw kan aanmelden voor een bijstandsuitkering, maar dan moet hij deze keer wel zijn inkomsten opgeven.