Klopt de werkwijze voor parkeerboetes wel?

24.7.001 
Trefwoorden: procedure, boete

Een man is op vier punten ontevreden over de werkwijze van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Het gaat over de herinneringen die hij krijgt van twee naheffingsaanslagen (parkeerboetes). Hij vindt het niet kloppen dat er geen bericht onder de ruitenwissers is achtergelaten, dat hij de aanslagen niet per post ontvangt, dat de herinneringen voor twee verschillende boetes op hetzelfde moment bij hem binnenkomen en tot slot is hij het niet eens met de korte tijd die hij krijgt om de boetes te betalen.

Het NBK legt aan de ombudsman uit dat het gemeentelijk beleid is om vanaf 1 september 2021 geen berichten meer onder de ruitenwissers achter te laten. Een belangrijke reden daarvoor is de agressie waarmee parkeerwachten te maken kregen. Hoe dan ook, de ombudsman mag geen oordeel hebben over het beleid van de gemeente.

Als de gemeente merkt dat iemand geen parkeergeld betaald heeft, stuurt het NBK een zogenaamde naheffingstoeslag. De man heeft dit bericht ontvangen in zijn Berichtenbox (digitale brievenbus voor post van de overheid), hij werd hier door een e-mail van MijnOverheid op gewezen. Maar de man wil alleen fysieke post ontvangen, geen digitale berichten. Hij wil dat dit wordt uitgezet. Het NBK geeft aan dat de man dit zelf moet aangeven in zijn account. Het NBK kan dit niet uitzetten.
Hoewel de parkeerboetes direct geïnd mogen worden, geeft het NBK de bekeurde een maand de tijd om de boete te betalen. Dat is netjes. Dat het NBK bij de herinnering vervolgens een termijn van twee weken geeft, vindt de ombudsman niet te kort. Zeker met de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen als het financieel lastig is om te betalen. Dat de herinneringen voor parkeerovertredingen op twee verschillende dagen op dezelfde dag bij de man binnenkomen, is niet onbehoorlijk.