Geweigerd aan de deur

23.1.076
Trefwoorden: discriminatie/ongelijke behandeling/termijnen

Een man is ontevreden over de manier waarop zijn melding bij het Panel Deurbeleid Groningen is afge-handeld. De man heeft twee meldingen gedaan omdat hem de toegang is geweigerd bij twee horeca-zaken. Hij leest op de website van de gemeente dat het panel altijd binnen twee maanden uitspraak doet. Die termijn is bij de man al ruim overschreden. Hij neemt contact op met de ombudsman.

De man gaf in zijn melding aan dat hij gediscrimineerd zou zijn. Daarover doet de ombudsman geen uitspraak. Wel kan de ombudsman in dit geval onderzoek doen naar gedragingen van de gemeente omdat zij zitting heeft in het Panel Deurbeleid.

Geen wettelijke termijn

Tijdens het onderzoek laat de gemeente weten dat zij het betreurt dat het niet gelukt is om de meldingen binnen twee maanden op te lossen. De ombudsman merkt op dat het gaat om termijnen die het panel zichzelf stelt, en niet om wettelijke termijnen. Overschrijding van de termijnen heeft dus geen rechtsgevolgen. Toch is het niet netjes dat het panel zich niet aan zijn eigen termijnen houdt. Het zou voortvarend en netjes zijn, als het panel de melder laat weten dat het langer gaat duren dan verwacht.

Termijnen wel haalbaar?

Wel zet de ombudsman vraagtekens bij de haalbaarheid van de termijn van twee maanden. De ombudsman begrijpt dat het panel eenmaal per maand bij elkaar komt. Als het panel vervolgens zou willen bemiddelen tussen melder en horecaondernemer, een manier die vaak wordt ingezet om tot een oplossing te komen, dan blijft er weinig tijd over om dat gesprek te plannen, te houden en tot afspraken te komen.

Afhandeling meldingen

De eerste melding van de man leek in eerste instantie netjes binnen de termijn te worden afgehandeld maar het proces werd vertraagd omdat de man op advies van het panel een anonieme melding heeft gedaan. De horecaondernemer kan niets met een anonieme melding. De man zag vervolgens af van anonimiteit, waarop het panel heeft ingezet op bemiddeling met de horecaondernemer. Vanwege de agenda van de horecaondernemer is men niet tot een afspraak kunnen komen. Voor de man bleef het vervolgens stil. Het panel heeft het erbij laten zitten. Dat is niet voortvarend.

De tweede melding van de man is ook niet binnen de termijn afgehandeld. Het panel heeft de horecaondernemer om een reactie gevraagd maar die bleef uit. Nadat het panel de horecaondernemer voldoende in de gelegenheid had gesteld zijn visie op de melding te geven, had het panel de volgende stap kunnen zetten en toch een uitspraak kunnen doen.

Conclusie

De ombudsman concludeert dat er bij beide meldingen sprake was van niet voortvarend handelen. De man laat het panel twee maanden na zijn klacht bij de ombudsman weten dat hij afziet van afhandeling van zijn meldingen, het duurt hem te lang. Om die reden is er geen aanleiding voor de ombudsman om de gemeente een aanbeveling te doen de meldingen alsnog snel af te handelen.
De ombudsman doet de gemeente wel de aanbeveling om de informatie op haar website nog eens te bekijken. Hoe zit het met de rol van het Meldpunt Discriminatie Groningen bij deze meldingen en hoe zit het met anonieme meldingen? Moet op de website verder niet worden aangegeven dat het panel slechts eenmaal per maand bijeenkomt als er sprake is van meldingen. En klopt een behandeltermijn van twee maanden wel als men wil inzetten op bemiddeling maar daarbij afhankelijk is van de agenda van derden/partijen.