Geen woning

24.1.030
Trefwoorden: huisvesting, vreemdelingen

Een vrouw heeft moeite met het vinden van een woning. Ze verblijft in een AZC in Groningen met haar familie. Het is klein en niet geschikt voor de familie. De vrouw heeft namelijk ernstige gezondheidsproblemen. Volgens de vrouw heeft het COA haar verteld dat zij geen woning krijgt, maar zegt het COA niet waarom. De ombudsman Groningen kan geen klachten over het COA behandelen. Daarvoor verwijst de ombudsman de vrouw door naar de Nationale Ombudsman.

De ombudsman informeert bij de gemeente hoe het proces om een huis te krijgen voor deze vrouw zou kunnen lopen. Voor een woning moet een asielzoeker een status hebben en dan wordt hij aan een gemeente gekoppeld. Elke gemeente heeft tot taakstelling om statushouders te huisvesten. Zodra de mensen op zoek gaan naar een woning, krijgen ze urgentiepunten en vanuit een AZC is dat meteen het maximaal aantal urgentiepunten. Of de vrouw al gekoppeld is aan de gemeente Groningen of aan een andere gemeente is niet duidelijk. Mocht de gemeente Groningen verantwoordelijk zijn dan kan de vrouw begeleid worden door Humanitas. Die helpt bij inschrijving op Woningnet en doet ook de maatschappelijke begeleiding. De ombudsman geeft de vrouw de contactgegevens door van een medewerker van de gemeente. Die wil met de vrouw gaan kijken wat de situatie is en bespreken wat ze nu moet doen.