Eerst stabiliseren

24.1.002
Trefwoorden: schulden, schuldsanering, budgetbeheer, GKB

Een vrouw neemt contact op met de ombudsman vanwege de lastige situatie waarin zij verkeert. Zij heeft schulden die zijn ontstaan omdat ze financieel onverstandige keuzes heeft gemaakt, zoals ze zelf zegt. Zij heeft zich gemeld bij de gemeente (GKB) en afgesproken is dat een traject van budgetbeheer zal worden opgestart. De eerste stap is dat de vrouw met hulp van de gemeente contact opneemt met haar schuldeisers om de invorderingsprocedure een aantal maanden te bevriezen. Dat is gelukt. Nu die periode afloopt, maakt de vrouw zich ernstig zorgen. Het veroorzaakt veel stress bij haar en ze vreest dat haar financiële situatie steeds erger gaat worden. Ze voelt zich niet gesteund. Niet door WIJ en vooral niet door de gemeente. Ze dient een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman vraagt de gemeente om een reactie. Vrijwel in dezelfde periode vindt er een startgesprek Budgetbeheer plaats. Deze afspraak stond al in de agenda’s voordat de klacht werd ingediend. Bij dat gesprek is een vertrouweling van de vrouw online aanwezig. In het startgesprek krijgt de vrouw onder andere uitgelegd dat er eerst wordt gewerkt aan het bereiken van een stabiele situatie waarin budgetbeheer goed loopt, de inkomsten binnenkomen en alle betalingen goed gaan. Vanuit deze stabiele situatie kunnen er afspraken worden gemaakt met de schuldeisers. Mevrouw heeft eerder al een mail gekregen van de gemeente die ze kan doorsturen naar de schuldeisers zodat zij op de hoogte zijn dat de gemeente bezig is met het stabiliseren om daarna een traject voor de schulden op te starten.
De vertrouweling van de vrouw voelt zich opgelucht en zegt het proces van stabilisatie nu beter te begrijpen. De vrouw zelf moet het nog wat tot zich laten doordringen. De ombudsman ziet dat de gemeente de vrouw voldoende heeft ondersteund en, in ieder geval volgens de vertrouweling van mevrouw, duidelijk heeft gecommuniceerd tijdens het startgesprek. Het traject budgetbeheer is inmiddels gestart. De bemoeienis van de ombudsman houdt nu op.